ISSN :2146-4219

32x32

Engin GÖKÇÜR TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLERİN ANLAM AYIRT EDİCİLİĞİ ÜZERİNE, 179-193
ON DISTINCTION OF MEANING OF PRIMARY LONG VOWELS IN TURKMEN TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.234
Abstract | Full text

32x32

Engin GÖKÇÜR Van Gölü Havzası Ağızlarında Kullanılan Eski Türkçe ve Orta Türkçe Menşeli Sözcükler Üzerine, 35-45
On the Words in the Lake Van Basın Dialects Originated from Old Turkic and Middle Turkic Sources
DOI :
Abstract | Full text


Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.