ISSN :2146-4219

Van Gölü Havzası Ağızlarında Kullanılan Eski Türkçe ve Orta Türkçe Menşeli Sözcükler Üzerine

Author:

Number of pages:
35-45
Language:
Year-Number:
2012-2012/4

Türklerin özellikle Selçuklulardan itibaren Van Gölü Havzasındaki yerleşim yerlerine hâkimiyetleri Türkçenin fasılasız bir şekilde günümüze kadar kullanılmasını ve zengin bir sözlü kültürün oluşmasını sağlamıştır. Havzadaki yerleşim yerlerinin dil ürünleri incelendiğinde Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerine ait birçok sözcüğün bölge ağızlarında işlek bir şekilde kullanıldıkları görülür. Ayrıca ses hadiseleri neticesinde Türkiye Türkçesinde değişikliğe uğrayan bazı sözcükler de bölge ağızlarında eski şekilleriyle kullanılmaya devam etmektedir.

Keywords


The domination of the Seljuk Turks in Van Lake Basin has let the permanent use of the present day Turkish and the formation of the rich oral culture until now without break. When the language products of the settlements in the basin are examined it is obserwed that many words in the Old Turkish and Middle Turkish periods are commenly used in the dialects of the regions. In addition, some words in Turkish of Turkey being exposed to some phonetic events also continue to be used with their former forms in the dialects of the region.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,247
Number of downloads 1,348

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.