ISSN:2146-4219
32x32

Nilnur TANDAŞGÜNEŞ KAHRAMAN -Günel EMCHİYEVA İKİNCİL TOPLUMSALLAŞMA ARACI OLARAK YENİ MEDYA VE İLETİŞİM SÜREÇLERİNİ PİERRE BOURDİEU’NÜN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRMEK: BLOGOSFER VE BLOGGER İLİŞKİSİ, 55-91
ASSESSING NEW MEDIA AND COMMUNICATION PROCESSES AS A SECONDARY SOCIALIZATION TOOL USING PIERRE BOURDIEU’S SOCIOLOGICAL APPROACH: THE BLOGOSFER AND THE BLOGGER RELATIONSHIP
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45997
Abstract | Full text


Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.