ISSN:2146-4219
32x32

Feryal BEYKAL ORHUN RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 227-248
A RESEARCH ON MEASUREMENT AND EVALUATION METHODS IN ART EDUCATION OF PRE-SERVICE ART TEACHERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.47732
Abstract | Full text


Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.