ISSN :2146-4219

32x32

Namık ÇENCEN TÜRKİYE’DE TIP TARİHİ ÖĞRETİMİNE BİR BAKIŞ, 65-74
AN OVERVIEW OF MEDICAL HISTORY EDUCATION IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.67108
Abstract | Full text

32x32

Namık ÇENÇEN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP TARİHİ VE ETİĞİ DERSİNİN TIP TARİHİ KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ), 503-518
FACULTY OF MEDICINE STUDENTS' VIEWS ON THE TOPICS OF HISTORY OF MEDICINE FROM HISTORY AND ETHICS OF MEDICINE COURSE (GAZI UNIVERSITY CASE)
DOI : http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.274
Abstract | Full text


Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.