ISSN :2146-4219

TÜRKİYE’DE TIP TARİHİ ÖĞRETİMİNE BİR BAKIŞ

Author:

Number of pages:
65-74
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-31

Tıp tarihinin Hipokrat ve Galen gibi büyük tıp hekimlerinin klasik öğretilerini tartışarak ve tanımlayarak başladığı söylenebilir. Tıp Tarihi eski zamanlardaki tıp bilimi ve deneyiminin temelini oluşturan ölümsüz gerçekleri sunmanın yoludur. Tıbbın klasiklerini açıklama ve pekiştirmenin ötesinde XVIII. ve XIX. yüzyılın sonlarında tıp tarihi yeniden doğmuştur. Çalışmanın amacı tıp tarihi öğretiminin önemini ve Türkiye’de tıp tarihi öğretiminin tarihsel sürecini ortaya koymaktır. Çalışma nitel araştırma deseninde tasarlanmış olup çalışmada doküman incelemesi ve betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Tıp tarihi öğretimi dünyada olduğu gibi Türk tarihinde de XIX. yüzyıldan itibaren başlamıştır.

Keywords


It can be said that the discussion and description of the traditional teachings of great medical figures like Hippocrates and Galen was the start of the history of medicine. The History of Medicine is the way for illustrating the timeless principles that guided medical knowledge and practise in antiquity. Beyond clarifying and integrating the medical classics of the XVIII. and XIX. centuries, the history of medicine was resurrected at the turn of the century. The study's objective is to provide light on the significance of teaching medical history in Turkey as well as its historical development. Document analysis and descriptive content analysis were utilised in the study, which was set up as a qualitative research design. The XIX. century saw the beginning of teaching the history of medicine in both Turkish and global history.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 640
Number of downloads 691

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.