ISSN :2146-4219

32x32

Meltem KESKİN KÖYLÜ TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER VE FİNANSAL İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME, 413-422
AN EVALUATION OF THE TRADE RELATIONS AND FINANCIAL COOPERATION BETWEEN TURKEY AND TURKMENISTAN
DOI : http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.254
Abstract | Full text


Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.