ISSN :2146-4219

TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER VE FİNANSAL İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages:
413-422
Language:
Year-Number:
2018-19

Orta Asya’da yer alan beş bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden biri olan Türkmenistan Cumhuriyeti, Türkiye ile tarih, soy bağı olduğu kadar ticari ve ekonomik alanlarda da birbirleri ile işbirliği içindedir. Türkmenistan, ekonomisi yoğunluklu olarak; petrol, doğal gaz ve pamuk üretimine bağlıdır. Türk firmaları pek çok sektörde ülkeye yatırım yapmışlardır. Bununla birlikte; Türkiye, Türkmenistan’ın ihtiyacı olan etkin para politikasının sürdürülmesine de yardımcı olabilecek potansiyele sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye ve Türkmenistan Cumhuriyetleri arasında ticari ilişkilerin incelenmesiyle birlikte mevcut durumun ve söz konusu finansal ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası ticaret konusunda işbirliğinin artırılmasını sağlayacak çözümler ile doğrudan yatırımların gelişiminin sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, Türkmenistan İstatistik Ajansı, Uluslararası Ticaret Merkezi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) verilerine dayanmaktadır.

Keywords


The Republic of Turkmenistan, one of the five independent Turkic republics in Central Asia, has a connection with Turkey in terms of history and heritage, as well as trade and other economical domains. The economy of Turkmenistan is mainly dependent on producing petroleum, natural gas and cotton. Turkish firms have investments in many sectors of the country. Moreover, Turkey has the potential in helping to sustain an effective monetary policy, a need of Turkmenistan. In this study, the trade relations between Turkey and Turkmenistan is investigated. Following this investigation, solutions to improve the current situation and financial relations are developed, with the additional aim of improving direct investments. The data that is used in the study is based on the statistical agencies of Turkmenistan and Presidency of Turkish Statistical Institute (TSI) and International Trade Centre.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,253
Number of downloads 3,050

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.