ISSN :2146-4219

32x32

Sadık YÖNDEM -Gökhan EM TÜRKİYE’DE TEZ VE MAKALE OLARAK YAYIMLANMIŞ GİTAR ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN FARKLI YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ, 397-412
THE ANALYSIS OF DIFFERENT APPROACHES USED IN GUITAR TEACHING IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.249
Abstract | Full text


Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.