ISSN :2146-4219

TÜRKİYE’DE TEZ VE MAKALE OLARAK YAYIMLANMIŞ GİTAR ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN FARKLI YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
397-412
Language:
Year-Number:
2018-19

Günümüzün en popüler çalgılarından bir tanesi olan gitarın öğretimi hem genel hem mesleki hem de özengen müzik öğretiminde yaygın biçimde yapılmaktadır. Gitar öğretim sürecinde eğitmenler öğrenciden, çalgıdan ve öğretim yöntemlerinden kaynaklanan birçok problem ile karşılaşmaktadırlar. Bunlar; sağ ve sol el problemleri, eşgüdümlü nota takibi, öğrencinin gitara yeteri kadar vakit ayırmaması vb. gibi sıralanabilir. Bu problemleri önlemek için araştırmacılar gitar öğretiminde farklı yöntemler kullanmayı denemiş ve önermişlerdir. Bu araştırmanın amacı; Türkiye de yayımlanmış farklı gitar öğretim yaklaşımlarını inceleyerek gitar eğitmenlerine ve gitar öğrencilerinin dikkatine sunmaktır. Araştırmada, nitel bir araştırma yöntemi olan betimsel analiz yöntemi kullanılarak “doküman analizi” yapılmıştır. Bu amaçla farklı gitar öğretimi yaklaşımları hakkında yayımlanmış makaleler ve tezler analiz edilmiştir. Yayınlanan yaklaşık 6 gitar yaklaşımına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular araştırmada sunulmuş ve bazı değinilmeyen problemler hakkında öneriler getirilmiştir. Araştırmanın, gitar öğretiminde sorun yaşayan eğitimcilere ulaşarak hem gitar öğretim sürecinde yaşanan sorunlara ışık tutacağı hem de yeni yöntemlerin kapısını aralayacağı düşünülmektedir.

Keywords


The teaching of guitar, which is one of the most popular instruments of our time, is widely carried out both in general and professional music as well as volunteer music. Instructors come across with several problems resulted from students, instrument, and teaching methods. These problems can be listed as right and left hand problems, coordinative musical note following,student’s lack of time to practice guitar etc. In order to prevent these problems, researchers have tried and suggested different methods in guitar teaching. The purpose of this study is to analyze different guitar teaching approaches published in Turkey and to present them to the attention and use of guitar instructors and students who aim to progress in guitar. As being one of the qualitative research methods, descriptive analysis method was used in the study, and “document analysis” was carried out. In accordance with this aim, articles and theses published about different guitar teaching approaches were analyzed. Approximately 6 published guitar approaches were accessed. Benefits and effectiveness of these approaches in guitar teaching were analyzed, and their common usage in guitar teaching was evaluated. The acquired findings were listed in the research, and suggestions about some untouched issues were made. It is considered that the research will reach to the instructors who have problems in guitar teaching, and it will both bring light to the problems experienced in guitar teaching process and open the way for new methods.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,156
Number of downloads 3,031

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.