ISSN :2146-4219

32x32

Abdullah ATAN -Kudret AYKIRI GERÇEK YAŞAM DENEYİMLERİ İÇİN LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE HİZMET EDEREK ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KULLANILMASI, 25-46
USE OF SERVICE-LEARNING APPROACH OVER UNDERGRADUATE STUDENTS FOR REAL-LIFE EXPERIENCES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.72034
Abstract | Full text


Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.