ISSN :2146-4219

32x32

Tuba ÖZKIR ÖZBAL -Meltem ÇOKSU -Sevinç ÖZTÜRK -Tuğba KARABULUT YILDIZ OKUL YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, 99-114
TEACHER'S OPINIONS ON THE CRISIS MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL ADMINISTRATOR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.66604
Abstract | Full text


Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.