ISSN:2146-4219
32x32

Şaziye DİNÇER BAHADIR SÖZLÜĞÜN RUHU (SÖZLÜĞÜN NE OLDUĞU ÜZERİNE KISA BİR DENEME), 61-69
THE SPIRIT OF DICTIONARY (A SHORT ESSAY ON WHAT A DICTIONARY IS)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.51627
Abstract | Full text

32x32

Şaziye DİNÇER BAHADIR 18. YÜZYILA AİT BİR TIP METNİNDE TERMİNOLOJİ, 37-49
TERMINOLOGY IN A MEDICAL TEXT OF THE 18th CENTURY
DOI : http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.109
Abstract | Full text

32x32

Şaziye DİNÇER BAHADIR KARAY TÜRKLERİNİN DİLİ (TROKİ DİYALEKTİ), 83-86
The Language of the Karay Turks (Troki Dialect)
DOI : http://dx.doi.org/10.22464/diyalektolog.107
Abstract | Full text


Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.