ISSN:2146-4219
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi

Editor: Doç. Dr. Yasin DOĞAN
Assistant Editor: Dr. Öğr. Üyesi Fatma TORUN
Publication Place: DENİZLİ
Year-Number: 2020-25
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Aybüke Betül DOĞAN BELİRTEÇ İŞLEVLİ BAĞIMLI CÜMLELERİN ÜST CÜMLEYE BAĞLANMA YOLLARI: YENİSEY YAZITLARI ÖRNEĞİ, 01-26
ADVERBIAL FUNCTIONING DEPENDENT SENTENCES TO THE SUPER-ORDINATE CLAUSE: SAMPLE OF YENISEI INSCRIPTIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.46248
Abstract | Full text

32x32

Büşra BALBAY AVLUBURUN MUHACİR AĞZI ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME, 29-44
A BRIEF ANALYSIS ON AVLUBURUN IMMIGRANT DIALECT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.46230
Abstract | Full text

32x32

Songül ERDOĞAN KIRŞEHİR YÖRESİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR-1, 45-66
SUPPLEMENTS OF KIRŞEHİR DIALECT TO THE DICTIONARY OF COMPILATION – 1
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.47022
Abstract | Full text

32x32

Sinan DİNÇ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İYELİK EKİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ DURUMU, 67-76
THE CASE OF POSSESSIVE SUFFIX'S SHIFTING IN TURKEY’S TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.48330
Abstract | Full text

32x32

Fatih ÖZEK -Ferda ÇANAK PALU MERKEZ AĞZI ÜZERINE BAZI FONETIK NOTLAR (İNCELEME- DERLEME), 77-113
SOME PHONETIC NOTES ON THE DIALECT OF PALU CENTER (RESEARCH-REVIEW)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.48416
Abstract | Full text

32x32

İsmail COŞKUN ASUR ORDUGÂHLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER, 115-129
OBSERVATIONS ON ASSYRIAN CAMPS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.46541
Abstract | Full text

32x32

Muhammet OĞUR ATATÜRK DÖNEMİ DERGİLERİNDEN RESİMLİ ŞARK DERGİSİ’NİN TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME ETKİSİ, 131-145
THE EFFECT OF SOCIAL TRANSFORMATION RESİMLİ ŞARK JOURNAL FROM THE JOURNAL PERIOD OF ATATÜRK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.48549
Abstract | Full text

32x32

Salih ŞAHİN -Mohammed İbrahim Ali LATRASH LİBYA’DA COĞRAFYA ÖĞRETİMİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ, 147-160
MAIN FEATURES OF GEOGRAPHY TEACHING IN LIBYA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.46242
Abstract | Full text

32x32

Kamile GÜLÜM -Emin ATASOY COĞRAFİ MEKÂNIN ESERİ OLARAK ETNOSLAR, 161-190
ETHNOS AS AN OWNER OF GEOGRAPHICAL SPACE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.46704
Abstract | Full text

32x32

Yavuz Ercan GÜL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK VE SİVİLLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 191-202
INVESTIGATION OF GLOBAL CITIZENSHIP AND CIVILIZATION LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.46072
Abstract | Full text

32x32

Melik ÇELİK -Zihni MEREY ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÇOCUK HAKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ, 203-226
THE ANALYSIS OF SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS IN TERMS OF CHILDREN’S RIGHTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.47331
Abstract | Full text

32x32

Feryal BEYKAL ORHUN RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 227-248
A RESEARCH ON MEASUREMENT AND EVALUATION METHODS IN ART EDUCATION OF PRE-SERVICE ART TEACHERS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.47732
Abstract | Full text

32x32

Banu KÜÇÜKSARAÇ TOPLUMSAL SORUNLARA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINDA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI, 249-265
INNOVATIVE SOLUTIONS TO SOCIAL PROBLEMS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CAMPAIGNS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.47737
Abstract | Full text


Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.