ISSN :2146-4219

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Editor: Prof. Dr. Yasin DOĞAN
Assistant Editor: Doç. Dr. Fatma TORUN
Publication Place: Denizli-TURKEY
Year-Number: 2022-31
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Banu ÇULHA ÖZBAŞ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİNE YÖNELİK ÇAYLAKLIK DÖNEMİ GÖZLEMLERİNİN İNCELENMESİ , 01-19
EXPLORING SOCIAL STUDIES STUDENT TEACHERS' APPRENTICESHIP OBSERVATIONS OF BEING A SECONDARY SOCIAL STUDIES TEACHER
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.67038
Abstract | Full text

32x32

Ethem GÜRHAN -Sabahattin ÇİFTÇİ -Büşra SARI ROMAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DEVAMSIZLIĞI VE OKUL TERKİ NEDENLERİNİN İNCELENMESİ , 21-40
THE STUDY OF THE REASONS FOR ABSENTEEISM AND DROPOUTS OF ROMANI PRIMARY SCHOOL STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.66979
Abstract | Full text

32x32

Yavuz ERİŞEN -Ahmet Murat ELLEZ -Naciye KAYA OKUL ÖNCESİ DÖNEM DİL GELİŞİMİ BAĞLAMINDA BALKAN ÜLKELERİ VE TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARININ DİL GELİŞİM ALANLARINA BAKIŞ, 41-64
OVERVIEW OF LANGUAGE DEVELOPMENT AREAS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL PROGRAMS IN BALKAN COUNTRIES AND TURKEY IN THE CONTEXT OF PRE-SCHOOL LANGUAGE DEVELOPMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.67014
Abstract | Full text

32x32

Namık ÇENCEN TÜRKİYE’DE TIP TARİHİ ÖĞRETİMİNE BİR BAKIŞ, 65-74
AN OVERVIEW OF MEDICAL HISTORY EDUCATION IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.67108
Abstract | Full text

32x32

Mustafa ÖZBAŞ -Banu ÇULHA ÖZBAŞ ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINA VE DERS KİTAPLARINA YANSIYAN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARI, 75-98
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ELEMENTS IN MIDDLE SCHOOL SOCIAL STUDIES CURRICULUM AND TEXTBOOKS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.66983
Abstract | Full text

32x32

Tuba ÖZKIR ÖZBAL -Meltem ÇOKSU -Sevinç ÖZTÜRK -Tuğba KARABULUT YILDIZ OKUL YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ, 99-114
TEACHER'S OPINIONS ON THE CRISIS MANAGEMENT SKILLS OF SCHOOL ADMINISTRATOR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.66604
Abstract | Full text

32x32

Esra CEBECİ MAZLUM TURİZM VE BÖLGESEL KALKINMA İLİŞKİSİ: TR 61 VE TR 62 BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 115-126
TOURISM AND ECONOMIC DEVELOPMENT RELATIONSHIP: A RESEARCH ON TR 61 AND TR 62 REGION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.64837
Abstract | Full text

32x32

Yasin ACAR -Ebrar Meryem GÖKSU OYUN TEORİSİNİN KAMU MALİYESİNDE UYGULAMALARI ÜZERİNE, 127-139
ON THE APPLICATIONS OF GAME THEORY IN PUBLIC FINANCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.64858
Abstract | Full text


Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.