ISSN :2146-4219

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Editor: Dr. Fatma TORUN
Assistant Editor: Dr. Yasin DOĞAN
Publication Place: Denizli
Year-Number: 2023-33
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Güliz AYDIN -Simay ERUYSAL OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI OLARAK ARICILIK MÜZESİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAMSAL BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİLERİ, 01-24
THE EFFECTS OF BEEKEEPING MUSEUM AS AN OUT-OF-SCHOOL LEARNING ENVIRONMENT ON PRE-SERVICE TEACHERS' CONCEPTUAL KNOWLEDGE LEVELS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.71545
Abstract | Full text

32x32

Abdullah ATAN -Kudret AYKIRI GERÇEK YAŞAM DENEYİMLERİ İÇİN LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE HİZMET EDEREK ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KULLANILMASI, 25-46
USE OF SERVICE-LEARNING APPROACH OVER UNDERGRADUATE STUDENTS FOR REAL-LIFE EXPERIENCES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.72034
Abstract | Full text

32x32

Aslıcan ÇOPUR BİLGİ FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİMİN ALMANCA ÖĞRETİMİNDE UYGULANMASI, 47-64
IMPLEMENTATION OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION INTO GERMAN LANGUAGE TEACHING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.70906
Abstract | Full text

32x32

Lodon ELMI ALI -Hasan Hüseyin UZUNBACAK LİDERLİK TARZLARI ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINI NASIL ETKİLER? TÜRKİYE VE CİBUTİ ÖRNEĞİ , 65-86
HOW AN EMPLOYEE'S PERCEPTION OF THEIR LEADER'S LEADERSHIP STYLE IMPACTS THEIR PERFORMANCE: A STUDY OF SAMPLES FROM TURKIYE AND DJIBOUTI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.67879
Abstract | Full text

32x32

Hasan SARI FİKRİ MÜCADELE KAPSAMINDA BİR EĞİTİM MECRASI OLARAK DERGİLERİN GENÇLERLE İLETİŞİM STRATEJİLERİ: İKRA’R DERGİSİ ÖRNEĞİ, 87-110
COMMUNICATION STRATEGIES OF MAGAZINES WITH YOUNG PEOPLE AS A MEDIUM OF EDUCATION WITHIN THE SCOPE OF INTELLECTUAL STRUGGLE: THE CASE OF IKRA'R MAGAZINE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.70717
Abstract | Full text

32x32

Ali AKYÜZ OKULLARDA ÜST ARAMANIN TEMELLERİ, 111-127
THE FOUNDATIONS OF FRISKING IN SCHOOLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.70718
Abstract | Full text

32x32

Bilge PİRLİBEYLİOĞLU MÜZİK ALANINDA ÖZYETERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ, 129-146
EXAMINATION OF GRADUATE STUDIES ON SELF-EFFICACY IN MUSIC
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.70593
Abstract | Full text

32x32

Semra KUVAT -Fatih Mehmet UĞURLU SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİĞİ VE AKRAN ZORBALIĞININ İNCELENMESİ, 147-160
INVESTIGATION OF ATHLETE IDENTITY AND PEER BULLYING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH AND WITHOUT SPORTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.70005
Abstract | Full text


Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.