ISSN:2146-4219
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi

Editor: Doç. Dr. Yasin DOĞAN
Assistant Editor: Dr. Öğr. Üyesi Fatma TORUN
Publication Place: DENİZLİ
Year-Number: 2021-26
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Ayşegül ATAY TÜRKÇE VE JAPONCADA ÖZNE İŞARETLEYİCİSİ, 01-20
SUBJECT POINTER IN TURKISH AND JAPANESE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.49857
Abstract | Full text

32x32

DEĞİRMENCİ TORAMAN -Fahri KILIÇ OSMANLI’DA KADINLARIN EĞİTİMİ İÇİN NURİYE ULVİYE HANIM’IN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER, 21-42
ACTIVITIES CARRIED OUT BY NURIYE ULVIYE HANIM FOR WOMEN’S EDUCATION IN THE OTTOMAN EMPIRE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.49341
Abstract | Full text

32x32

Ekin AKDENİZ KLASİK ÖRGÜT KURAMLARININ HENRİ FAYOL’UN KATKILARI İLE İNCELENMESİ, 43-57
STUDYING CLASSICAL ORGANIZATION THEORIES WITH THE CONTRIBUTIONS OF HENRI FAYOL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.49848
Abstract | Full text

32x32

Mevlüt Metin TÜRKTAŞ -TAŞ KENTLEŞME SÜRECİNDE ALEVİ RİTÜELLERİ VE İNANÇ PRATİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER (İSTANBUL-SİVAS ÖRNEĞİ), 59-72
ALTERATIONS IN ALEVI RITUALS AND BELIEF PRACTICES THROUGH URBANIZATION (ISTANBUL-SIVAS EXAMPLE)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.49861
Abstract | Full text

32x32

Tuğçe AKYOL EBEVEYN TUTUMLARI İLE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN KARAR VERME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 73-93
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARENTAL ATTITUDES AND PRESCHOOL CHLDREN’S DECISION MAKING SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.50016
Abstract | Full text

32x32

Avdyl KASTRATI ÖĞRETİM MODELLERİNİN LISE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANABİLİRLİĞİNİN ÖNEMİ, 95-111
THE IMPORTANCE OF ADAPTION OF TEACHING METHODS TO STUDENTS’ LEARNING STYLES IN HIGHER SECONDARY SCHOOL
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.49451
Abstract | Full text

32x32

Feride İmrana ALTUN İSTANBUL HİPODROMU’NDAKİ (ATMEYDANI) OBELİSK’İN (DİKİLİTAŞ) KAİDESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 113-137
AN EVALUATION ON THE BASE OF OBELISK (DİKİLİTAŞ) IN ISTANBUL HIPPODROME (ATMEYDANI)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45999
Abstract | Full text

32x32

Eda TOK KLASİK TÜRK ŞİİRİNE MİSAFİRPERVERLİĞİN YANSIMASI, 139-147
THE REFLECTION OF HOSPITALITY TO CLASSICAL TURKISH POETRY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.49784
Abstract | Full text

32x32

Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU JEAN BAUDRILLARD’IN SİMÜLASYON TEORİSİ VE KÖRFEZ SAVAŞI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: KAVRAM VE ELEŞTİRİLER, 149-162
JEAN BAUDRILLARD'S SIMULATION THEORYAND THE REMEMON OVER THE GULF WAR: CONCEPTS AND CRITICISMS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.47008
Abstract | Full text

32x32

Şehmus UZUNER -Mehmet YILDIZ TÜRKİYE VE CEZAYİR MİLLÎ MÜCADELELERİNİN DERS KİTAPLARINA YANSIMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDAKİ YERİ, 163-180
COMPARISON OF REFLECTIONS OF TURKISH AND ALGERIAN NATIONAL STRUGGLES IN TEXTBOOKS AND THEIR PLACE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RELATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.49746
Abstract | Full text

32x32

Agim BUJARİ ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN ÖĞRENCILERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ, 181-200
LOWER SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILLS DEVELOPMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.49069
Abstract | Full text


Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.