ISSN:2146-4219
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi

Editor: Dr. Fatma TORUN
Assistant Editor: Dr. Yasin DOĞAN
Publication Place: Denizli
Year-Number: 2020-24
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Ruhan KARADAĞ YILMAZ -Emir YEGANEH TÜRKİYE VE İRAN SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, 01-31
COMPARATIVE INVESTIGATION OF CLASSROOM TEACHER TRAINING SYSTEMS IN TURKEY AND IRAN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45075
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurcan UZEL -Kadir KARATEKİN BİYOLOJİ VE COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI EKOLOJİK KAVRAMLARA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ, 33-53
INVESTIGATION OF COGNITIVE STRUCTURES OF PRESERVICE BIOLOGY AND GEOGRAPHY TEACHERS REGARDING SOME ECOLOGICAL CONCEPTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45534
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nilnur TANDAŞGÜNEŞ KAHRAMAN -Günel EMCHİYEVA İKİNCİL TOPLUMSALLAŞMA ARACI OLARAK YENİ MEDYA VE İLETİŞİM SÜREÇLERİNİ PİERRE BOURDİEU’NÜN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRMEK: BLOGOSFER VE BLOGGER İLİŞKİSİ, 55-91
ASSESSING NEW MEDIA AND COMMUNICATION PROCESSES AS A SECONDARY SOCIALIZATION TOOL USING PIERRE BOURDIEU’S SOCIOLOGICAL APPROACH: THE BLOGOSFER AND THE BLOGGER RELATIONSHIP
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45997
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sinem GÜDÜM YAPAY ZEKA ÇAĞINDA İNSANSI ROBOTLARIN TANITIMI İÇİN FİLMLERDE ANTROPOMORFİZM KULLANIMI: EX-MACHINA FİLMİ, 93-101
USING ANTHROPOMORPHISM IN MOVIES FOR PROMOTING HUMANOID ROBOTS IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EX-MACHINA MOVIE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45375
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sinem EYİCE BAŞEV WEB UYGUNLUK ANALİZİ: HEPSİBURADA.COM VE N11.COM KARŞILAŞTIRILMASI, 103-123
WEB COMPLIANCE ANALYSIS: COMPARISON OF HEPSİBURADA.COM AND N11.COM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45777
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mahmmut SAMAR -Ahmad EL-HERSH İSLAMÎ İKTİSATTA ÜRETİM TEORİSİNE GENEL BİR BAKIŞ, 125-145
AN ISLAMIC ECONOMIC VIEW ON PRODUCTION THEORY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45552
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN ASR SÛRESİNİN KAVRAM VE İ’RAB AÇISINDAN TAHLİLİ, 147-178
ANALYSIS OF ASR SURAHS IN TERMS OF CONCEPT AND GRAMMER
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45737
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cengiz ÖZGÜN -Mustafa ULUÇAKAR NEOLİBERALİZMİN VE HEGEMONYANIN YENİ DİLİ TOTAL BÜROKRATİKLEŞME: ELEŞTİREL BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ, 179-192
THE NEW LANGUAGE OF NEOLIBERALISM AND HEGEMONY TOTAL BUREAUCRATIZATION: A CRITICAL LITERATURE ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45536
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nisa Gökden KAYA ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN OYUN TERCİHLERİ, 193-203
THE GAME PREFERENCES OF GIFTED CHILDREN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45602
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sinan ÇAYA SANATTA, AVCILIK KONUSUNA, “ARKA FONDA” DEĞİNMELER, 205-232
BACKGROUND-ALLUSIONS TO THE TOPIC OF HUNTING, IN WORKS OF ART
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45591
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kadir ALBAYRAK -Halime YEŞİLYURT ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİN UMBERTO ECO’ NUN CECÜ’NÜN YER CÜCELERİ ÖRNEĞİNDE ANALİZİ, 233-248
AN ANALYZE OF THE ESSENTIAL FEATURES IN CHILDREN'S LITERATURE WORKS BY THE EXAMPLE OF UMBERTO ECOS TRE RACCONTI
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45570
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mutlu YORULDU VERGİ HATALARI VE DÜZELTME YOLLARI: HÜKÜM VE SONUÇLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRİLMESİ, 249-261
TAX ERRORS AND CORRECTION METHODS: AN ASSESSMENT OF PROVISIONS AND CONSEQUENCES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45742
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

FATMA KOÇ KİTÂB-I GÜZÎDE’DE GEÇEN BİRLEŞİK FİİLLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 263-281
AN EVALUATION ON THE COMBINED ACTIONS PASSED IN KİTÂB-I GÜZÎDE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.44651
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Levent DUMAN KİTAP TANITIMI: ÖZLEM ŞENDENİZ, “KİMDİR BU LAZLAR?” LAZ KİMLİĞİ VE SANAL MEKÂNDA LAZCA ,2020 , 283-286
KİTAP TANITIMI: ÖZLEM ŞENDENİZ, “KİMDİR BU LAZLAR?” LAZ KİMLİĞİ VE SANAL MEKÂNDA LAZCA ,2020
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.43527
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.