ISSN :2146-4219

Amaç Odak Kapsam


Amaç

  1. Diyalektolog  Dergisi 2010 yılında  akademik yayın yapmaya başlayan uluslararası (2022 Aralık sayısından itibaren), hakemli ve indeksli bir sosyal bilim dergisidir.
  2. Diyalektolog Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi okuyucular tarafından kolayca ve ücretsiz erişim sağlanabilen açık erişimli bir dergidir.
  3. Diyalektolog Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, sisteme yüklenen her makale ayrı bir titizlikle kontrol edilir ve alanında uzman hakemlere iletilir. Bu süreç büyük bir gizlilik politikasıyla sürdürülmektedir. Diyalektolog, çift taraflı kör hakemlik sürecini esas almaktadır. Hakem süreci tamamlanan makaleler geliş tarihlerine göre yayın sırasına alınır.
  4. Diyalektolog Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi''nin temel amacı, sosyal bilimler alanında bütün dünyada takip edilen ve yüksek oranda atıf alan bir dergi haline gelmektir.

Odak ve Kapsam

Diyalektolog Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, aşağıda belirtilen alanlardaki çalışmalar için Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlar yaparak bilim insanları ve araştırmacılar için bir yayın platformu olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır:

Filoloji Temel Alanı: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çeviribilim, Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Eski Çağ Dilleri ve Kültürler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Klasik Türk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Halk Bilimi, Yeni Türk Edebiyatı

Eğitim Bilimleri Temel Alan: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilimler Eğitimi, Temel Eğitim, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Arkeoloji,  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi, Avrupa Birliği, Bankacılık ve Sigortacılık, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat, Beşeri ve İktisadi coğrafya, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bölgesel Çalışmalar, Çağdaş Dünya Tarihi, Çocuk Gelişimi, Dilbilimi, Ekonometri, Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları, Eskiçağ Tarihi, Felsefe, Finans, Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji, Fiziki Coğrafya, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Gelişim Psikolojisi, Genel Türk Tarihi, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler, İktisadi Düşünce, İktisat Tarihi, İletişim Çalışmaları, Kamu Yönetimi, Klinik Psikoloji, Makro İktisat, Maliye, Mikro İktisat, Muhasebe, Nicel Karar Yöntemleri, Organizasyon, Ortaçağ Tarihi,  Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti,  Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji, Pazarlama, Psikometri, Reklamcılık, Sanat Tarihi, Sinema, Siyasal Düşünceler,Siyasal Hayat ve Kurumlar, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Sosyal Psikoloji, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Sosyoloji, Turizm, Türk İslam Sanatı, Uluslararası İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uygulamalı Psikoloji, Üretim ve Operasyon Yönetimi, Yakınçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Strateji, Yükseköğretim Çalışmaları

Güzel Sanatlar Temel Alanı: Geleneksel Türk Sanatları, Müzik, Plastik Sanatlar, Sahne Sanatları, Sinema, Tasarım, Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu

Hukuk Temel Alanı: Anayasa Hukuku, Bilişim ve Teknolojileri Hukuku, Deniz Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuk, Fikri Mülkiyet Hukuk, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi, İdare Hukuku, İslam Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Mali Hukuk, Medeni Hukuk, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuk, Milletlerarası Kamu Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Roma Hukuku, Ticaret Hukuku

İlahiyat Temel Alanı: Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri

Spor Bilimleri Temel Alanı: Spor Bilimleri

Sağlık Bilimleri Temel Alanı: Hemşirelik, Sağlıkla İlgili Çok Disiplinli Bilimler

 

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.