ISSN :2146-4219

OKULLARDA ÜST ARAMANIN TEMELLERİ

Author:

Number of pages:
111-127
Language:
Türkçe
Year-Number:
2023-33

Bu çalışmada amaç, ortaokul ve liselerde yönetici ve öğretmenlerin okul ve öğrenci güvenliği için başvurdukları üst arama ve kişisel eşyalarına el koyma yönteminin hukuki temelinin olup olmadığı araştırılmıştır. Üst aramanın ulusal ve uluslararası hukuk literatüründe nasıl yer almaktadır? Sorusunun cevabı aranmıştır. Bu araştırmada nicel bir araştırma yöntemi doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada önce konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Araştırmada ulusal ve uluslararası düzeydeki yazılı ve basılı kaynaklar ile internet ortamında yer alan kaynaklar taranmıştır. Araştırmada tarama sonucu elde edilen veriler kaynakları gösterilerek olduğu gibi aktarılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular önyargıdan uzak, bilimsel veriler ışığında tartışılıp ve yorumlanmıştır. Araştırmada uluslararası hukukta kişilerin özel yaşam gizliliği ilkesinin ön planda olduğu bu bağlamda vücut dokunulmazlığı ve özel eşyalara el koyulması için kanuni düzenlemeler yapılabileceği veriler elde edilmiştir. Ulusal hukuk ve eğitim mevzuatında kanun düzeyinde yönetici ve öğretmenlere öğrencilerin üst arama ve eşyalarına el koymayla ilgili bir düzenlemenin olmadığı tespit edilmiştir. Üst arama ve eşyalara el koyma kanunlar tarafından kolluk kuvvetlerine, hâkim kararına bağlı olarak verilen bir yetkidir. Bu yetkinin yönetmelik ve resmi yazılara dayalı olarak uygulayan yönetici ve öğretmenlerin öğrenci tarafında oluşan mağduriyet ve hukuki hak arama karşısında zor durumda kalacakları görülmektedir. Yönetici ve öğretmenlerin başvurdukları üst aram ve eşyalara el koyma uygulamasının öğrencilerin güvenliği için gerekli olduğu bu nedenle de yasal dayanak olarak kanuni düzenleme ile bu uygulamanın sınırlılıklarının çizilmesi önerilmektedir.

Keywords


The purpose of this study is to investigate whether there is a legal basis for the method frisking and confiscation of personal belongings used by administrators and teachers in middle and high schools for school and student safety. How is frisking included in national and international legal literature? The answer to the question was sought. In this study, a quantitative research method called document analysis was used. First, a literature review on the subject was conducted. In the research, written and printed sources at the national and international level and sources on the internet were scanned. The data obtained as a result of the scanning in the research were transferred as is by showing the sources. The findings obtained in the research were discussed and interpreted in the light of scientific data, free from prejudice. In the research, it was found that the principle of privacy is at the forefront of international law, and in this context, legal regulations can be made for body immunity and confiscation of private belongings. In national law and educational legislation, it has been determined that there is no regulation at the legal level for administrators and teachers to conduct frisking and seizures of students' belongings. Frisking and seizure of belongings are powers granted by law to law enforcement officers based on a judge's decision. It is seen that administrators and teachers who exercise this authority based on regulations and official letters will be in a difficult situation in the face of victimization and legal claims by students. It is suggested that the practice of frisking and confiscation of belongings used by administrators and teachers is necessary for the safety of students, and therefore, it is recommended that the limitations of this practice be drawn with a legal regulation as a legal basis.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 762
Number of downloads 744

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.