ISSN :2146-4219

LİDERLİK TARZLARI ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINI NASIL ETKİLER? TÜRKİYE VE CİBUTİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
65-86
Language:
İngilizce
Year-Number:
2023-33

Liderlik tarzlarının çalışanların performans gibi iş çıktıları üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir. Ancak bu ektinin farklı kültürlerde farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu araştırma, İstanbul (Türkiye) ve Cibuti'de faaliyet gösteren farklı bankalarda dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzlarının çalışanların performansı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ve Cibuti'de faaliyet gösteren farklı bankalarda görev yapan 410 banka çalışanı oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak elde edilen veriler, yöneticilere ve çalışanlara anket uygulanarak elde edilmiştir. Veriler, korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizi yapılarak incelenmiştir. Analiz sonucunda, Türk örneklemde etkileşimci liderliğin bağlamsal performansı etkilemediği bulunmuştur. Ayrıca, Cibuti örnekleminde ise etkileşimci liderliğin çalışan performansını etkilemediği belirlenmiştir.  Türk ve Cibuti örnekleminde dönüşümcü liderliğin performans üzerine etkisinin anlamlı ve paralel olduğu, etkileşimci liderliğin performans üzerine etkisinin istatistiksel olarak farklılaştığı görülmüştür.

Keywords


It is known that leadership styles have effects on employees' work outputs such as performance. However, there is limited research on whether this effect differs in different cultures. This research was conducted to determine the effect of transformational and transactional leadership styles on the performance of employees in different banks operating in Istanbul (Turkiye) and Djibouti. The sample of the research consists of 410 bank employees working in different banks operating in Istanbul and Djibouti. The data obtained by using the convenience sampling method were obtained by applying a questionnaire to the managers and employees. The data were analyzed by using correlation and multiple linear regression analysis. As a result of the analysis, it was found that transactional leadership did not affect contextual performance in the Turkish sample. In addition, in the Djibouti sample, it was determined that transactional leadership did not affect employee performance. In the Turkish and Djiboutian samples, it was seen that the effect of transformational leadership on performance was significant and parallel, and the effect of transactional leadership on performance differed statistically.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 598
Number of downloads 734

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.