ISSN :2146-4219

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİNE YÖNELİK ÇAYLAKLIK DÖNEMİ GÖZLEMLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
01-19
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-31

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni olmaya yönelik çaylaklık dönemi gözlemlerinin incelenmesidir. Araştırmanın problemine nitel araştırma türlerinden olgubilim deseni ve çokludurum çalışmasıyla cevap aranmıştır. Araştırmanın katılımcılarını doksan bir sosyal bilgiler öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının kendi sosyal bilgiler öğretmenlerine ilişkin çizdikleri resimler, hatırlatıcılı görüşmeler ve yarı yapılandırılmış görüşmelerden kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken öncelikle öğretmen adaylarının çizdikleri resimler 4 kategoride değerlendirilmiştir. Bunlar; bilgi aktarıcısı olarak sosyal bilgiler öğretmeni, branşının uzmanı olarak sosyal bilgiler öğretmeni, eğlenceli sosyal bilgiler öğretmeni ve öğrencilerine kendini adamış sosyal bilgiler öğretmenidir.  Her kategoriden iki, toplamda sekiz öğretmen adayı ile hatırlatıcılı görüşmeler ve yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının çaylaklık gözlemlerinin daha çok bilgi aktarıcısı ve branşının uzmanı sosyal bilgiler öğretmeni kategorilerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu sonuçlar ışığında öğretmen eğitimcilerine yönelik önerilerde bulunulmuştur.   

Keywords


This study aimed to explore apprenticeship observations of social studies student teachers' views on being social studies teacher in secondary schools. The study employed a multi-case study and phenomenology design, both of which are qualitative research methods. Ninety-one student teachers participated in the study. The data collection tools used in the study were the pictures drawn by the student teachers about their social studies teachers, interviews with reminders and semi-structured interviews. Drawings of teacher candidates were analyzed in four categories: social studies teacher as a knowledge transmitter, social studies teacher as an expert of his/her field, social studies teacher as an enjoyable person and social studies teacher who is dedicated to his/her students herself/himself to student. Think-aloud interviews and semi-structured interviews were conducted with eight teacher candidates, two from each category. As a result of the research, it was seen that the apprenticeship observations of the social studies teacher candidates were mainly concentrated on the categories of social studies teacher as an “information transmitter” and as an “expert in his/her field”. In light of these results, suggestions were made for teacher educators.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 636
Number of downloads 747

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.