ISSN :2146-4219

ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINA VE DERS KİTAPLARINA YANSIYAN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARI

Author:

Number of pages:
75-98
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-31

Bu araştırmanın amacı, 5, 6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve ders kitaplarına somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) unsurlarının nasıl ve ne kadar yansıdığını incelemektir. Bunun için sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile ders kitapları beş SOKÜM alanı ve bu alanlara girebilecek unsurlar çerçevesinde incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımıyla desenlenmiş doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, SOKÜM ifadesine bir kavram olarak programda ve ders kitaplarında yer verilmediği, SOKÜM alanlarının kültürel miras kavramıyla karşılandığı görülmüştür. Öğretim programı kazanımlar açısından dengeli bir dağılım gösterse de, aynı dengenin SOKÜM alanları için geçerli olmadığı, dengesizliğin ise kültürel miras konusunda maddi ve somut olmayan kültürel miras ayrımına gidilmemesinden kaynaklandığı düşünülmüştür. SOKÜM unsurlarının ders kitaplarında kendi başlarına ele alınmak yerine, konuyu örneklendirmek veya zenginleştirmek için kullanıldıkları anlaşılmıştır. 

Keywords


This research aims to examine how and to what extent Intangible Cultural Heritage (ICH) elements are reflected in the 5th, 6th, and 7th-grade social studies curriculum and textbooks. For this, the social studies curriculum and textbooks were examined within the framework of the five Intangible Cultural Heritage domains and the elements included in these domains. In the research, patterned document analysis with a qualitative research approach was used. At the end of the research, it was found that the term Intangible Cultural Heritage as a concept was not included in the curriculum and textbooks, and ICT domains were met under the general concept of cultural heritage. Although the curriculum shows a balanced distribution in terms of achievements, it has been determined that the same balance is not valid for Intangible Cultural Heritage domains. It has been understood that rather than being handled by themselves in the textbooks the elements of Intangible Cultural Heritage are used to enrich the social studies teaching and to present examples.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 664
Number of downloads 743

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.