ISSN :2146-4219

OYUN TEORİSİNİN KAMU MALİYESİNDE UYGULAMALARI ÜZERİNE

Author:

Number of pages:
127-139
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-31

Bu çalışmanın amacı, oyun teorisinin kamu maliyesi alanında kullanım örneklerini vermektir. Oyun teorisi, rasyonel ajanlar arasındaki stratejik etkileşimlerin matematiksel modellerinin incelenmesidir. Mantık, sistem bilimi ve bilgisayar biliminin yanı sıra sosyal bilimlerin tüm alanlarında uygulamaları vardır. Başlangıçta, her bir katılımcının kazançlarının veya kayıplarının diğer katılımcıların kazançları veya kayıplarıyla tam olarak dengelendiği iki kişilik sıfır toplamlı oyunlar ele alınmıştır. Bu çalışmada oyun teorisinin tarihsel gelişiminden kısaca bahsedilmiş, daha sonra kamu maliyesi alanında oyun teorisinin kullanım alanlarından örnekler verilmeye çalışılmıştır. Öncelikle basit Mahkumlar Çıkmazı oyunu kısaca anlatılmış, daha sonra kamusal malların sunumunda bedavacılık sorununun nasıl ortaya çıktı gösterilmiştir. Çalışmada ayrıca mükellefin vergi kaçırma-ödeme durumu önerdiğimiz yeni bir matriks ile geliştirilmiş ve Vickrey-Clarke-Groves (VCG) mekanizması oyun teorisi ile incelenmiştir. Sonuç bölümünde kamu maliyesi alanında politika önerilerine yer verilmiştir. Oyun teorisinin kamu maliyesi alanında kullanılmasının maliye teorisindeki ilgili konuların daha analitik anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektir.

Keywords


The study aims to give examples of the use of game theory in the field of public finance. Game theory is the study of mathematical models of strategic interactions among rational agents. It has applications in all fields of social science, as well as in logic, systems science and computer science. Originally, it addressed two-person zero-sum games, in which each participant's gains or losses are exactly offset by those of other participants. In this study, the historical development of game theory is briefly explained, then examples of the usage areas of game theory in the field of public finance are given. Firstly, the simple prisoner's dilemma game was briefly explained, then it was shown how the problem of free-riding in the case of public goods. The study also examined the taxpayer's tax evasion-payment situation with a new game we developed and the Vickrey-Clarke-Groves (VCG) mechanism in the game theory context. In the conclusion part, policy recommendations in the field of public finance are provided.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 666
Number of downloads 741

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.