ISSN :2146-4219

TURİZM VE BÖLGESEL KALKINMA İLİŞKİSİ: TR 61 VE TR 62 BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages:
115-126
Language:
Türkçe
Year-Number:
2022-31

Turizm sektörü Türkiye’de ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli sektörlerden biridir. Bölgelerarası ekonomik kalkınmanın eşitsizliğini gidermede turizm sektörünün önemli bir rolü bulunmaktadır. Türkiye’de TR 61 ve TR 62 bölgesi turist sayısı, turistik bölgeleri ve coğrafi avantajları bakımından dikkat çeken bölgedir. Bu bölgede turizm çeşitliliği sebebiyle turizm talebi son yıllarda sadece yaz aylarında değil diğer aylarda da artmaktadır. Turizm ile bölgesel kalkınma arasındaki ilişkiyi araştırmak için panel veri analizinden yararlanılmış olup, TR 61 ve TR 62 bölgesini içeren Antalya, Mersin, Adana ve Isparta illerine ait turizm verisi için yabancı turist sayısı ve ekonomik kalkınma için GSYH verisi 2004-2019 dönemine dair ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre; turist sayısı arttıkça bölgesel ekonomik kalkınma artmaktadır.

Keywords


The tourism sector is one of the important sectors in ensuring economic development in Turkiye. The tourism sector has an important role in eliminating the inequality of interregional economic development. TR 61 and TR 62 regions in Turkiye attract attention in terms of number of tourists, touristic regions and geographical advantages. Due to the diversity of tourism in this region, the demand for tourism has increased in recent years, not only in summer but also in other months. Panel data analysis was used to investigate the relationship between tourism and regional development, and the number of foreign tourists for the provinces of Antalya, Mersin, Adana and Isparta, which includes the TR 61 and TR 62 regions, and the GDP data for economic development for the 2004-2019 period are discussed. According to the findings obtained; as the number of tourists increases, regional economic development increases.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 632
Number of downloads 645

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.