ISSN :2146-4219

AMBALAJ TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR VE APRİWAL ÖRNEĞİNİN MİNİMALİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
133-144
Year-Number:
2022-30

Araştırmanın amacı grafik tasarım alanının bir parçası olan ambalaj tasarımındaki yeni yaklaşımları inceleyerek yorumlamak ve bu bağlamda yeni bir ambalaj tasarımı önerisi sunmaktır. Günümüzde hızlıca değişen tüketici alışkanlıkları ve artan ürün çeşitliliği ambalaj tasarımının önemini artırmaktadır. Bu kadar çok ürün çeşitliliği içinde tüketicinin ilgisini çekmek son derece zorlu hale gelmektedir. Ambalaj bir ürünün satışını kolaylaştırmak, ürünü korumak ve ürünü benzerlerinden ayırt etmek için kullanılan kaplamalara verilen genel isimdir. Tüketicinin seçiminde ilk izlenim ürününün tercih edilmesi için oldukça önemlidir. Ürün ambalajları gerek tasarım gerekse renk seçimi olarak tüketicinin dikkatini kolayca çekebilmelidir. Ambalaj tasarımı tüketicinin ürünü ve markayı genel olarak ayırt etmesine yardımcı olur. Araştırmada ambalaj tasarımının geçmişi ve günümüzdeki durumu incelenerek yorumlanmıştır. Bir ambalaj tasarımı örneği olarak ise yeni yaklaşımlardan minimalist bağlamda Apriwal Kozmetiğin çeşitli ürünlerine ambalaj tasarımları üretilmiştir. Apriwal Kozmetik tasarımı, yazarın arşivine (tasarımı yazar tarafından gerçekleştirilmiş) ait olup; üretim sürecine dâhil olunması bakımından örneklem olarak seçilmiştir.

Keywords


The aim of the research is to examine and interpret novel approaches in packaging design, which is a field of graphic design in general, and to offer a new packaging design proposal. Today, rapidly changing consumer habits and increasing product variety increase the importance of packaging design. It has become extremely difficult to attract the attention of the consumer in such a wide variety of products. Packaging is a tool used to facilitate the sale of a product, to protect the product and to attract attention to other similar products. Whatever product you sell, the consumer's first impression is very important for your product's choice. Product packaging should easily attract the attention of the consumer in terms of both design and color selection. Packaging design helps the consumer to distinguish the product and the brand in general. In the research, the past and present situation of packaging design was examined and interpreted. As an example of packaging design, packaging designs have been produced for various products of Apriwal Cosmetics. Apriwell Cosmetic's design belongs to the author's archive (designed by the author) and it was chosen as a sample in terms of being included in the production process.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 166
Number of downloads 231

Share

Diyalektolog - Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.