ISSN :2146-4219

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages:
21-49
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-28

Bu araştırmada öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve uzaktan eğitime yönelik özyeterlik algıları üzerine bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. Araştırma, tekil ve ilişkisel desen ile tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde görev yapmakta olan 319 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları oldukça yüksek düzeydedir. Kadın öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları daha yüksek düzeydedir. Şehir merkezinde görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları daha yüksek düzeydir. 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları daha yüksek düzeydir. Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik özyeterlik algıları yüksek düzeydedir. İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik özyeterlik algıları daha yüksek düzeydedir. Eğitim teknolojilerine yönelik hizmet-içi eğitim alan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik özyeterlik algıları daha yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile uzaktan eğitime yönelik özyeterlik algıları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, uzaktan eğitime yönelik özyeterlik algılarını pozitif yönde anlamlı şekilde yordamaktadır.

Keywords


This study aims to examine teachers’ attitudes toward teaching profession and their perceptions of their self-efficacy toward distance education. It was designed using both single and correlational survey models. The study sample consisted of 319 teachers who were working during the spring semester of the 2020-2021 academic year. According to the results of the study, teachers’ overall attitudes toward teaching were found to be fairly positive, though female teachers’ attitudes toward teaching profession were more positive than their male counterparts. In addition, teachers who work in urban centers reported more positive attitudes toward teaching profession. Teachers who had at least 21 years of work experience had better attitudes toward teaching profession.  In addition, teachers’ overall perception of their self-efficacy toward distance education was found to be positive, while elementary school teachers’ perceptions of their self-efficacy toward distance education was found to be even more positive. Moreover, teachers who received in-service training on educational technologies were found to have a better perception of their self-efficacy toward distance education. There are positive and statistically significant relationships between teachers’ attitudes toward teaching profession and their perceptions of their self-efficacy toward distance education; put another way, teachers’ attitudes toward teaching profession positively and significantly predict their perceptions of their self-efficacy toward distance education. 

Keywords

Article Statistics

Number of reads 958
Number of downloads 1,137

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.