ISSN :2146-4219

NEO-CON EVANGELİSTLER VE ABD’NİN İSRAİL POLİTİKASINA ETKİSİ

Author:

Number of pages:
147-163
Language:
Türkçe
Year-Number:
2021-28

Uluslararası politikada kutsal değerler ve inanç sistemleri adeta iç ve dış politikanın ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. Neo-conlar Strauusçu ve seçkinci bir anlayıştan yola çıkarak güvenlik siyasetini dayandırdıkları bir siyasal projeyi bizzat ABD’de uygulamaya koymuşlardır. Yeni muhafazakâr dış politikanın amacı, tek taraflı ve güce dayalı, müdahaleci bir politika izleyerek, dünyayı ABD hegemonyasına hazır hale getirmektir. Protestan mezhebinin evangelist yorumunu benimseyen gruplar ABD’de büyük oranda kabul görmüştür ve dış politikada neo-con elitlerle işbirliği içindedir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin Ortadoğu’ya ilgisi evangelizmi bu bölgeye yönlendirmiştir. Özellikle İsrail bölgedeki konumu ve Yahudilik inancının devlet politikalarında oynadığı rol ile öne çıkmaktadır. İsrail’in var olma stratejilerinin belirlenmesinde neo-con evangelistlerin hayati rolü söz konusudur. Bu çalışmada, neo-con evangelistlerin, Amerikan siyaseti ve tarihindeki yerinden hareketle ABD’nin İsrail siyaseti üzerindeki etkisi incelenecektir.

Keywords


The sacred values and belief systems in international politics became virtually integral parts of domestic and foreign policies. Departing from a Straussian and elitist understanding, the Neocons personally put a project, which was based on security politics, into practice in the USA. The purpose of neoconservative foreign politics is to prepare the world for the US hegemony by pursuing a unilateral, power-oriented, and interventionist policy. The groups adopting the Evangelical interpretation of Protestantism are embraced in the USA to a large extent and these groups are in cooperation with neocon elites in foreign politics. The interest of the USA in the Middle East after World War II directed Evangelism to this region. Particularly Israel comes forward with its position in the region and the role of Judaism in state policies. The neocon evangelists play a vital role in the determination of Israel’s existence strategies. Departing from the place of neocon evangelists in US politics and history, this study will analyze the effect of the USA on Israeli politics.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,290
Number of downloads 1,012

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.