ISSN:2146-4219

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMI: OPPO VE SILA REKLAM KAMPANYASI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
101-123
Year-Number:
2021-27

Ünlüler her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Yaşam tarzlarını model olarak alan insanlar, özellikle gençler, ünlüleri her zaman odak noktalarına almışlardır. Nasıl giyindikleri, özel hayatlarında neler yaptıkları, kullandıkları eşyalara kadar pek çok unsur ünlüleri takip edenler tarafından dikkate alınır. Bu sosyolojik durum reklam endüstrisini ürünleri reklam kampanyalarında kullanmaya yönlendirmiştir. Özellikle neo-liberal ekonominin yaygınlaştığı, iletişim araçların çeşitliliğinin arttığı ve bunun tüketime yansıdığı seksenli yıllarda reklam endüstrisi de büyük bir atılım yaşamıştır. Reklam endüstrisinin büyümesi bu alanda rekabeti de arttırmış ve reklam ajansları temsil ettikleri ürün ve hizmetlerin reklamlarını yaparken ünlü kullanımına daha fazla önem vermeye başlamıştır. Yapılan uygulamalarda elde edilen sonuçların da müspet olması markaları reklam kampanyalarında ünlüleri kullanılmasına itmiştir. Ünlülerin popülerliğinden faydalanılan bu reklamlarda ünlülere çok yüksek bedeller ödenmekte ve marka ile markanın ürün ve hizmeti ile o ünlü arasında bir bağ yaratılmaktadır. Yaratılan bu bağın tüketici ile de ortak bir paydada buluşması ve bunun tüketim eylemine dönüşmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada ilk marka ve ürün kampanyasını 2019 yılının son çeyreğinde ünlü şarkıcı Sıla ile gerçekleştiren ve “reklamda ünlü kullanma” stratejisini uygulayan OPPO’nun reklam kampanyasının çıktıları hakkında betimsel bir araştırma yapılmıştır. 316 üniversite öğrencisine anket yolu ile uygulanan araştırmaya katılanların tamamına yakın bir bölümü reklamlarda ünlü kullanımının avantaj getiren bir strateji olduğunu belirtmiştir. Oppo reklamını başarılı bulanların oranı yüzde 48,3 iken, reklamda ünlü olarak Sıla’nın seçilmesinde ürün hedef kitle ile uyumlu bir karar olduğunu düşünenler yüzde 37 oranında olmuştur. Araştırmada reklam ile ünlü kullanımının etkileri, ünlünün markanın hedef kitlesine uyumu, reklamın senaryosu ve konusuna yönelik düşünceler ve reklamda ünlü kullanımının ürün tercihine olan etkilerine OPPO reklamı örneğinden hareket edilerek değerlendirilmiştir.

Keywords


Celebrities have always attracted people's attention. People who take their lifestyles as models, especially young people, have always focused on celebrities. Many lifestyles, such as how they dress, what they do in their private lives, and the items they use, are taken into consideration by those who follow celebrities. This sociological situation has led the advertising industry to use products in advertising campaigns. In the eighties, when the neo-liberal economy became widespread, the variety of communication tools increased, and this was reflected in consumption which lead the advertising industry also to be experienced with a great breakthrough. The growth of the advertising industry has also increased the competition in this area and advertising agencies have succeeded in giving more importance to their celebrity use when advertising the products and services they represent. The fact that the results obtained in the applications are also positive has pushed the brands to use celebrities in advertising campaigns. In these advertisements that take advantage of the popularity of celebrities, celebrities are paid very high prices and a link is created between the brand and the brand's product and service. It is aimed that this created bond will meet with the consumer on a common ground and this will result in an act of consumption. In this study, a descriptive research was conducted on the outputs of OPPO's advertising campaign, which carried out its first brand and product campaign with the famous singer Sıla in the last quarter of 2019 and implemented the strategy of "using celebrity in advertising". Almost all of the participants in the survey, which was applied to 316 university students through a questionnaire, stated that the use of celebrity in advertisements is an advantageous strategy. While the rate of those who found the Oppo advertisement successful was 48.3 percent, the rate of those who thought that the product was a decision compatible with the target audience in the selection of Sıla as celebrity in the advertisement was 37 percent. In the research, the effects of the use of celebrities in advertising, the compatibility of the celebrity with the target audience of the brand, the ideas about the scenario and the subject of the advertisement, and the effects of the use of the celebrity in the advertisement on the product preference were evaluated by using the example of OPPO advertisement.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 197
Number of downloads 232

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.