ISSN:2146-4219

KLASİK ÖRGÜT KURAMLARININ HENRİ FAYOL’UN KATKILARI İLE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
43-57
Year-Number:
2021-26

Yönetim alanında yapılan çalışmalar, uzun yıllardan bu yana sürmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, örgüt kuramları üzerine yapılan çalışmalar da literatürde oldukça ayrıntılı bir biçimde yerini almıştır. Örgüt kuramları, geçmişten günümüze gelişim içerisinde olan ve üzerinde sıklıkla çalışılan konulardan biri olarak değerlendirilebilmektedir. Bu açıdan yaklaşıldığında, bu çalışmanın da örgüt kuramları ekseninde ele alınması mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın genel amacı, klasik örgüt kuramları, insani ilişkiler kuramı ve modern örgüt kuramları olarak ele alınan örgüt kuramlarından ilki olan klasik örgüt kuramları üzerinde bir inceleme yapmak şeklinde nitelendirilebilir. Klasik örgüt kuramları, bu çalışmanın daha daraltılmış amacıyla bağlantılı olarak Fayol’un katkıları çerçevesinde ele alınabilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın kapsamı sadece bu düşünür ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla, klasik örgüt kuramları içerisinde yer alan Taylor ve Weber gibi düşünürlerin bu çalışmanın kapsamına dahil edilmediği söylenebilmektedir. Ek olarak, insani ilişkiler kuramı ve modern örgüt kuramları da çalışmanın kapsamı dışında bırakılmış, çalışmanın çerçevesi net bir biçimde çizilerek tek bir kurama ve tek bir düşünüre odaklanılmıştır.

Keywords


Studies in the field of management have been ongoing for many years. Moreover, studies on organizational theories have taken their place in literature in great detail. Organizational theories can be regarded as one of the topics that are in development from past to present and are frequently studied. From this perspective, it is possible to handle this study in the axis of organizational theories. The general purpose of this study can be characterized as a survey of classical organization theories, which is the first of the organizational theories known as classical organization theories, human relations theory and modern organization theories. Classical organization theories can be addressed within the framework of the contributions of Fayol, in connection with the narrowed purpose of this study. Accordingly, the scope of the study has been constituted only with aforementioned theoretician. Hence, it can be remarked that theoreticians such as Taylor and Weber, who are also involved in classical organization theories, are not included in the scope of this study. Furthermore, human relations theory and modern organization theories were also excluded from the scope of the study, the framework of the study was clearly drawn, focused on a single theory and a single theoretican.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 61
Number of downloads 92

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.