ISSN:2146-4219

İŞ YAŞAMINDA BİREY VE KURUMA YÖNELİK BİR TEHDİT UNSURU: PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)

Author:

Number of pages:
125-142
Year-Number:
2021-27

Psikolojik taciz olgusu son yıllarda sıkça duyulan, kurumlardaki verimi ve çalışanlar arasındaki iletişimi, bağlılığı, örgüt iklimini doğrudan etkileyen bir olgudur. Çalışma hayatında karşımıza çıkan psikolojik taciz kavramı ise çalışan üzerinde kurulan, sistematik olarak ilerleyen, çalışanı ve performansını olumsuz yönde etkileyen; bunun da ötesinde kişide ve iş yerinde hoş olmayan sonuçlar doğuran bir davranış türüdür. İşyerlerinde psikolojik tacizin dünya genelinde yaygın bir olgu olmasıyla beraber ülkemizdeki sıklığının arttığını da söylemek mümkündür. Bu çalışmada, kamu ve özel kurumlarda sıkça yaşanan, örgütlere bir hastalık gibi sızan ve büyük mağduriyetlere, olumsuz sonuçlara sebep olan psikolojik taciz (mobbing) olgusu ve beraberinde getirdikleri irdelenmiş; kamu ve özel kurumlarda tacizin seyri, verileri ve örnekleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı psikolojik tacize konu olan olayın analizinin yapılarak, örgütsel ve kurbanların üzerindeki etkilerinin ve çözüm yollarının belirlenmesidir.

Keywords


The phenomenon of psychological harassment is a phenomenon that has been frequently heard in recent years and directly affects the efficiency of the institutions and the communication, loyalty, and organizational climate among the employees. The concept of psychological harassment, which we encounter in working life, is established on the employee, systematically progressing, negatively affecting the employee and his performance; Beyond that, it is a type of behavior that causes unpleasant consequences for the person and at work.It is possible to say that although psychological harassment in workplaces is not a common phenomenon worldwide, its frequency in our country has increased. In this study, the phenomenon of psychological harassment (mobbing), which is common in public and private institutions, infiltrates organizations like a disease and causes great victimization and negative consequences, and what it brings with it is examined; The course, data and examples of harassment in public and private institutions were analyzed. The aim of the study is to analyze the incident subject to psychological harassment and to determine the effects and solutions on the organizational and victims.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 159
Number of downloads 169

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.