ISSN:2146-4219

ÖĞRETİM MODELLERİNİN LISE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANABİLİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Author:

Number of pages:
95-111
Year-Number:
2021-26

Yapılandırılmış bir eğitim ortamında öğrenme, bilginin edinilmesini ve işlenmesini içeren iki aşamalı bir süreç olarak düşünülebilir. Bekleme adımında, işleyeceği materyali seçen ve gerisini görmezden gelen öğrencilere dış bilgiler ve iç bilgiler sunulur. Bir kişinin beyni, beş duyunun tümü aracılığıyla bilgi alır. Beşinden, üç duyu olan gözler, kulaklar ve cilt, öğrenme stilini şekillendirmede en çok yardımcı oluyor. Öğrenme stili, öğrenme şeklimizi tanımlayan bir dizi özellik, tutum ve davranıştır. Bir bireyin öğrenme yeteneğini etkileyebilecek çok çeşitli kişisel faktörlere ve özelliklere dayanan çok sayıda öğrenme stili modeli vardır. Öğrenme stili ile ilgili olarak, çeşitli yazarlar çoğu çalışmanın belirli öğrenme ortamlarıyla ilgili tercihler hakkında konuştuğunu savunarak "öğrenme tercihleri" terimini tercih ediyor, örneğin, yer, zaman, tek başına veya arkadaşlarla, ne tür bir ışıkla, müzikle veya yemek yerken. Bir yandan öğretmenler çeşitli stratejiler aracılığıyla öğrencilere bilgi sağlarken, öte yandan öğrenciler tercihlerine veya öğrenme tarzlarına göre bilgileri kabul ederler. Öğretmenler, öğretim modellerini öğrencilerin öğrenme stillerine uyarlaması gereken kişilerdir.Bu araştırmanın amacı, lise öğretmenlerinin öğretim modellerini öğrencilerin öğrenme stillerine ne kadar uyarladıklarını deneysel araştırma yoluyla ortaya çıkarmaktır. Ampirik sonuçlar, öğretmenlerin öğretim yöntemlerini ve öğrenme stillerini uyarlama konusunda daha yüksek bir algıya sahip olduğunu gösterirken, öğrenciler öğretmenlerin öğretim yöntemlerini öğrenme stillerine uyarlamadığını düşünmektedir.  Bu sonuçlara dayanarak öğretmenlerin öğretim modellerini, öğrenme stillerini uyarlamak için daha çok çalışmaları önerilmektedir.

Keywords


Learning in an educational environment can be taken as a two-step process that includes the acquisition and processing of information. In the waiting step, the outside and inside information will be presented to students, who choose the material that they will process and ignore the rest. A person’s brain receives information through all five senses. Among the five senses, the three senses that are eyes, ears and skin, help the most in shaping their learning style. Learning style is a set of characteristics, attitudes and behaviors that define our way of learning. There is a sheer number of learning styles based on a wide range of personal factors and characteristics which can affect an individual's ability to learn. In terms of learning style, there are authors who prefer the term "learning preferences", arguing that most studies are about preferences regarding certain learning environments, for example, place, time, alone or with friends, with what kind of light, with music or while eating. On the one hand teachers through various strategies provide knowledge to students; on the other hand, students accept the information based on their preference or learning style. Teachers are the ones who should adapt the teaching models to students’ learning styles. The purpose of this study is to find out through empirical research whether high schools teachers adapt their teaching models to their students’ learning styles.Empirical results have shown that teachers have a higher perception in terms of adapting teaching methods to students’ learning styles, on the other hand students consider that teachers do not adapt teaching methods to their learning styles. Based on these results, it is recommended that teachers should work harder on adapting teaching mehods to students’ learning styles.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 58
Number of downloads 86

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.