ISSN:2146-4219

OSMANLI’DA KADINLARIN EĞİTİMİ İÇİN NURİYE ULVİYE HANIM’IN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

Author:

Number of pages:
21-42
Year-Number:
2021-26

Nuriye Ulviye Hanım, İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde kadınların eğitim hakkını elde edebilmesi için yürütülen faaliyetlerin öncüsü olmuştur. Osmanlı Nisvân Hareketi’nin en aktif üyelerinden olan Nuriye Ulviye öncülüğünde kurulan “Kadınlar Dünyası Dergisi” ve “Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvân Cemiyeti” kadınların eğitim haklarını elde edebilmesi için büyük kampanya yürütmüşlerdir. Hareketin sözcülüğünü yapan Kadınlar Dünyası’ndaki kadınların eğitim taleplerini içeren yazılar, haberler ve makaleler kamuoyunda büyük ilgiyle karşılanmıştır. Döneminin zorlu şartlarına rağmen kadınların eğitim haklarının kazanılması yolunda ilk adımlar atılmıştır. Toplumda okuma-yazmanın önemi vurgulanmış ve eğitimin genelleştirilmesi talep edilmiştir. Tüm bunların sayesinde kadın, toplumda kendi varlığının fark edilmesini sağlamış, toplumun her alanında günden güne yerini açmaya ve konumunu oluşturmaya başlamıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Kadınlar Dünyası Dergisi ve alan yazınına başvurulmuştur. Dergideki yazıların büyük çoğunluğu “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı” ve “Hakkı Tarık Us Koleksiyonu Süreli Yayınları”ndan dijital olarak temin edilmiş ve derginin eğitim ile ilgili yazıları rastgele seçilerek çalışmaya dâhil edilmiştir.

Keywords


Nuriye Ulviye Hanim was the pioneer of the activities carried out in order for women to obtain the right to education during the Second Legitimacy Period. Founded under the leadership of Nuriye Ulviye, one of the most active members of the Ottoman Women’s Movement, "Women's World Magazine" and "Ottoman Women's Rights Defense Society" have conducted a great campaign for women to obtain their educational rights. Articles, news and articles containing the educational demands of women in the Women's World, who are the spokespersons of the movement, have been received with great public attention. Despite the difficult conditions of her period, first steps were taken towards the gain of women's educational rights. The importance of literacy in society has been emphasized and generalization of education has been demanded. Thanks to all this, the woman has made her own presence in society noticed and started to open her place and create her position day by day in every aspect of society. In the study, document review method was used from qualitative research methods. Women's World Magazine and field article have been applied. The vast majority of the articles in the magazine were obtained digitally from "Istanbul Metropolitan Municipality Ataturk Library" and "Periodicals of Hakki Tarik Us Collection" and the magazine’s articles related to education were randomly selected and included in the study.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 70
Number of downloads 140

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.