ISSN:2146-4219

ASUR ORDUGÂHLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER

Author:

Number of pages:
115-129
Year-Number:
2020-25

Mezopotamya’nın en güçlü devletlerinden biri olan Asurlular yaşadıkları dönemde birçok alanda önemli başarılar elde etmişlerdir. Yeni Asur dönemiyle beraber askeri açıdan önemli gelişmeler yaşanmıştır. Yazılı kaynaklardan bu dönemde Asur krallarının saldırgan ve yayılmacı bir politika izlediği ve bunun sonucunda askeri seferlerde önemli bir artış olduğu anlaşılmaktadır. Yeni yerlerin işgal edilmesiyle beraber askeri faaliyetlerin Asur sanatında önemli bir yer edindiği saray duvarları ve bronz kabartmalarda görmekteyiz. Asur ordusu bir yere sefer düzenlerken, uzun süreli kuşatmalarda masraf ve asker kaybı göz önüne alınarak, mümkün olduğunca en kısa sürede şehrin düşürülmesi planlanmaktadır. Ordu komutanları ve krallar seferlerin en iyi şekilde sonuçlanması adına çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Askeri faaliyetler içinde gerek ordunun yemek ve askeri ihtiyaçlarını karşılamak gerekse de kralların sefer zamanında bulunduğu yer olan ordugâhlar önemli bir yer tutmaktadır. Kralların sefer öncesi ya da sefer anlarında yaptıkları ordugâhlar en ince ayrıntılarına göre planlanmışlardır. Ordugâhlar görsel sanat eserlerine göre yuvarlak, elips ya da kare şeklinde inşa edilmişlerdir. Duvar ve bronz kabartmalarında görülen ordugâhların tipolojik olarak da birbirinden farklı olduğu görülmektedir.

Keywords


 Assyrians, one of the most powerful states of Mesopotamia, have achieved significant success in many areas during their lifetime. With the new Assyrian period, important developments took place in terms of military. Written sources say that during this period, the Assyrian kings followed an aggressive and expansionist policy, resulting in a significant increase in military expeditions.. With the occupation of new places, we see the palace walls and bronze reliefs, where military activities have gained an important place in Assyrian art. When the Assyrian army is organizing a place, it is planned to drop the city as soon as possible, taking into account the cost and loss of soldiers in the long sieges. Army commanders and kings used various methods to make the campaigns work best. In military activities, both the meeting and military needs of the army and the camps, where kings are at the time of expedition, have an important place. The camps that the kings made before or during the expeditions were planned according to the finest details. The camps were built in the form of round, ellipse or square according to the visual art works. It is seen that the camps on the walls and bronze reliefs are also typologically different from each other.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 84
Number of downloads 164

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.