ISSN:2146-4219

İSTANBUL HİPODROMU’NDAKİ (ATMEYDANI) OBELİSK’İN (DİKİLİTAŞ) KAİDESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages:
113-137
Year-Number:
2021-26

İstanbul’da bugün Sultanahmet’e bulunan Atmeydanı’nda, Doğu Roma döneminde Hipodrom yer alıyordu. Hipodrom, Roma toplumu için önemli bir sosyal yaşam alanıydı. Farklı renkteki takımlar, birbirleriyle kıyasıya yarışıyorlardı. Bu yarışları, imparator ailesi özel locada yani kathismadan izliyorlardı. Soylular ve halk kendilerine ait bölümde yarışları takip edebiliyorlardı. Hipodromun spinasında Obelisk (Dikilitaş), Burmalı Sütun (Yılanlı Sütun) ve Örme Sütun bulunuyordu. Makale kapsamında tanıtılmaya çalışılan Obelisk (Dikilitaş), Mısır Firavunu III. Thutmosis ‘in (MÖ 15. yüzyıl) Karnak’taki Amon-Ra Tapınağına dikilmiştir. Obelisk, Karnak’tan alınarak, İmparator Konstantinos’un emriyle İskenderiye’ye gönderilmiştir. İmparator Iuliana Apostata, 361-362 yıllarında obeliskin İstanbul’a gönderilmesini istemiş, sonrasında I. Theodosios döneminde Vali Proklos’un yardımıyla Hipodromun spinasına dikilmiştir. Obelisk (Dikilitaş) dikdörtgen bir kaidenin üzerinde yükselmektedir. Kaidenin her yüzeyinde imparator I. Theodosios, oğulları Arkadios, Honorios ve Batı Roma İmparatoru II. Valentinianus’ la birlikte yarışları izlerken gösterilmiştir. Çalışma kapsamında sadece Obelisk ’in (Dikilitaş) üzerinde durularak tanıtılmaya çalışılmıştır.

Keywords


 In Atmeydanı, which is located today in Sultanahmet in Istanbul, the Hippodrome was located in the Eastern Roman period. Hippodrome was an important social life for Roman society. Teams of different colors were competing fiercely with each other. The emperor’s were watching these races with his family in a private lodge (know as kathisma). The nobles and the public could follow the competing in their own section. The spin of the hippodrome had obelisk (Dikilitaş), Twisted Column (Yılanlı Sütun) and a Knitted Column. The Obelisk (Dikilitaş), which is tried to introduced within the scope of this article, is the Egyptian Pharaoh III. Thutmosis (15th century BC) was erected in the Amon-Ra Temple in Karnak. The Obelisk (Dikilitaş) was taken from Karnak and send to Alexandria on the orders of the emperor Constantine. Emperor Iuliana Apostata asked to sent to Istanbul in the years 361-362, and then, during the reign of Theodosios I, with the help of the Governor Proklos, it was erected on the spin of the Hippodrome. On every surface of the pedestal, the emperor Theodosius I is shown watching races with his sons Arkadius, Honorius and Western Roman Emperor Valentinianus. Within the scope of the study, only base of Obelisk (Dikilitaş) is emphasized and introduced.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 75
Number of downloads 131

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.