ISSN:2146-4219

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN OYUN TERCİHLERİ


Eski ve evrensel bir olgu olan oyun, çocukların hayatında önemli bir yer tutar. Oyun, normal gelişim gösteren çocukların yanında üstün yetenekli çocukların da gelişimini desteklemek açısından önemli ve işlevsel bir araçtır. Akranlarından bilişsel özellikler açısından hızla gelişen üstün yetenekli öğrenciler, ortalamanın üzerinde yetenek, yaratıcılık ve görev bağlılığına sahiptir ve bu üçünü birleştirerek bir veya daha fazla alana uygularlar. Bu araştırmada üstün yetenekli çocukların oynamayı tercih ettikleri oyun türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma modellerinden biri olan 'durum çalışması' modeli tercih edilmiştir. Veriler, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye'deki Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden 20 öğrenciyle yapılan telefon görüşmeleri sonucunda elde edilmiştir. Verilerin içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilip yorumlanmasının ardından üstün yetenekli çocukların yaratıcılıklarını ve düşünme becerilerini geliştiren satranç ve lego gibi oyunları tercih ettikleri belirlenmiştir.


Keywords


Oyun, Üstün Yetenekli Çocuklar, Gelişim

Author: Nisa Gökden KAYA
Number of pages: 193-203
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45602
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.