ISSN:2146-4219

İSLAMÎ İKTİSATTA ÜRETİM TEORİSİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Number of pages:
125-145
Year-Number:
2020-24

Üretim, toplumun ekonomik gelişimini sağlayan, bunun için çalışan ve sosyal dokuyu koruyan kanadı oluşturması yönüyle iktisadın önemli konularından biri sayılmaktadır. Hiçbir toplum üretim sürecine uzak duramaz. Müslüman toplumun kültürel mirası imanî ve İslamî olduğuna göre üretim konusunda İslamî bir ölçünün bulunduğu objektif bir gerçekliktir. İslam ekonomisinde, İslam iktisadı düşüncesi ile uyumlu olarak üretim teorisini güçlendiren olumlu yapılar bulunmaktadır. Bu çalışmada iktisadın önemli meselelerinden biri olan üretim ele alınmaktadır. Çalışmanın hedeflerinden biri İslam iktisat sisteminin üretim alanındaki inklüzyonlarını ortaya çıkarmaktır. Bununla birlikte ekonomide üretim düşüncesi ile ilgili İslam iktisadı ilkelerinin ortaya koyduğu kuralları ve belirleyici kriterleri sunmayı hedeflemektedir. Araştırmada konuyu doğrudan veya dolaylı olarak ele alan kaynaklar tümevarım yöntemiyle tarandı. Konunun işlendiği bölümler tahlil edilerek birtakım fıkhî çıkarımlarda bulunuldu. Bu amaçla öncelikle konunun kavramsal çerçevesi çizildi. Ardından ana hatlarıyla üretim süreci üzerinde duruldu. Son olarak ise İslam iktisat düşüncesinin üretim konusundaki bakışı ortaya kondu.

Keywords


Production is considered one of the important issues of economics in terms of creating a wing that provides economic development of society, working for it, and protecting the social structure. No society can stay away from the process of production. It is obvious, there is an Islamic measure of the production since the cultural heritage of the Muslim community is Faith and Islam. In Islamic economics, extra points have that strengthen the theory of production in line with the idea of Islamic Economics. In this study, we will discuss the production which is one of the important issues of economics. One of the objectives of this study is to reveal the inclusions of the Islamic economic system in the field of production. Besides, it aims to present the rules and criteria set out by Islamic economics principles related to the idea of production in the economy. The sources that dealt with the subject directly or indirectly in the research were searched by the inductive method. Some parts of the project are analyzed and some inferences were made from the perspective of the Islamic jurisprudence For this purpose, firstly, the conceptual framework of the subject was drawn. Then, the production process was discussed. Finally, the view of Islamic economic thought on production has been revealed.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 323
Number of downloads 178

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.