ISSN:2146-4219

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA İNSANSI ROBOTLARIN TANITIMI İÇİN FİLMLERDE ANTROPOMORFİZM KULLANIMI: EX-MACHINA FİLMİ

Author:

Number of pages:
93-101
Year-Number:
2020-24

Merriam-Webster sözlüğünde (2020), “insanlaştırma / humanization” bir şeyin “insan” olarak temsil edilir hale sokulması olarak tanımlanır; başka bir deyişle, insani nitelikleri insan olmayana atfedilmesidir. Cansız objelere, hayvan ya da bitkilere insani özellikler vermek, onların bireyler tarafından daha ‘bilindik’ algılanmalarına ve dolayısıyla daha yakın gözükmelerine sebebiyet verebilir. Tek başına bu tanım, insan yaşamında ve dolayısıyla reklamcılıkta "nesne" nin sürekli insanileştirilmesinin arkasındaki nedenlerden birini göstermektedir. İnsan özelliklerini insan olmayanlara atfetmek, antropomorfizm (insanbiçimcilik) olarak tanımlanır. Çalışmaların sonuçları gösteriyor ki, insanlaştırılmış bir ürün sunumunun izleyiciler arasında olumlu duygular yaratması ve satın alma davranışlarında olumlu bir etki yaratması nedeniyle antropomorphizm etkili reklam stratejilerindendir. Bu bağlamda, tüketicilerin nesneleri 'insan' olarak algılamaları sağlandığında satışlarda artış görülmesinin altında yatan başka olası nedenler nelerdir? Yapay zeka çağında insansı robotların kullanımını teşvik etmek için filmler bir reklam aracı olarak mı kullanılmaktadır? Nesne ile özne arasında kurulan böylesi korelasyonların gelecekte öngörülebilir sakıncaları olabileceği açıktır. Bu makalede, insansı robotları tanıtmak için filmlerde antropomorfizmin kullanılması, “EX-MACHINA” filmi bir vaka çalışması olarak ele alınarak yapılacak; konu, ilgili içerik analizi üzerine söylem analizi uygulanarak tartışılacaktır.

Keywords


In the Merriam-Webster dictionary (2020), humanization is described as representing something as “human” by giving it human qualities. This makes the non-human seem gentler, kinder, or more appealing to people. Such a trial to attribute some human characteristics to non-humans is defined as “Anthropomorphism”. The results of studies show that a product presentation with anthropomorphism can actually be an influencial advertising tool, since it creates positive emotions among the audience and has a positive affect in their purchasing behavior. But are there any other possible underlying reasons for such an increase in sales when consumers are made to perceive material objects as ‘human’? And is this advertising strategy being used in the movies today to promote the use of humanoid-robots? It should be noted that this kind of correlation made between the object and the subject (non living and the living) may have foreseeable drawbacks in the future, and they need to be attended. In this article, using anthropomorphism in movies for promoting humanoid robots will be discussed by analyzing the “EX-MACHINA” movie as a case study, and applying content and discourse analysis on the subject.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 281
Number of downloads 153

Share

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.