ISSN:2146-4219

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA İNSANSI ROBOTLARIN TANITIMI İÇİN FİLMLERDE ANTROPOMORFİZM KULLANIMI: EX-MACHINA FİLMİ


Merriam-Webster sözlüğünde (2020), “insanlaştırma / humanization” bir şeyin “insan” olarak temsil edilir hale sokulması olarak tanımlanır; başka bir deyişle, insani nitelikleri insan olmayana atfedilmesidir. Cansız objelere, hayvan ya da bitkilere insani özellikler vermek, onların bireyler tarafından daha ‘bilindik’ algılanmalarına ve dolayısıyla daha yakın gözükmelerine sebebiyet verebilir. Tek başına bu tanım, insan yaşamında ve dolayısıyla reklamcılıkta "nesne" nin sürekli insanileştirilmesinin arkasındaki nedenlerden birini göstermektedir. İnsan özelliklerini insan olmayanlara atfetmek, antropomorfizm (insanbiçimcilik) olarak tanımlanır. Çalışmaların sonuçları gösteriyor ki, insanlaştırılmış bir ürün sunumunun izleyiciler arasında olumlu duygular yaratması ve satın alma davranışlarında olumlu bir etki yaratması nedeniyle antropomorphizm etkili reklam stratejilerindendir. Bu bağlamda, tüketicilerin nesneleri 'insan' olarak algılamaları sağlandığında satışlarda artış görülmesinin altında yatan başka olası nedenler nelerdir? Yapay zeka çağında insansı robotların kullanımını teşvik etmek için filmler bir reklam aracı olarak mı kullanılmaktadır? Nesne ile özne arasında kurulan böylesi korelasyonların gelecekte öngörülebilir sakıncaları olabileceği açıktır. Bu makalede, insansı robotları tanıtmak için filmlerde antropomorfizmin kullanılması, “EX-MACHINA” filmi bir vaka çalışması olarak ele alınarak yapılacak; konu, ilgili içerik analizi üzerine söylem analizi uygulanarak tartışılacaktır.


Keywords


Antropomorfizm, Etkileşim 2.0, Avatar Markaları, Yapay Zeka, Reklam

Author: Sinem GÜDÜM
Number of pages: 93-101
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.45375
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.