ISSN:2146-4219

MİLLET KAVRAMI, 17. VE 18. YÜZYILDA GERÇEKLEŞEN OLAYLARIN MİLLİYETÇİLİKLERİN OLUŞMASINA ETKİSİ


Modern bir düşünce tarzı olduğu düşünülen ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmeyen milliyetçilik son yüzyılların en önemli siyasi kavramlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fransız İhtilali ile Avrupa’da yayılmaya başlayan ve zamanla tüm dünyayı etkisine alan milliyetçilik akımlarının çeşitleri ve de dönemlere göre gelişimini inceleyen bu makalede milliyetçiliğe giden yoldaki ana temalardan biri olan millet kavramı işlenmiş, millet oluşumu ve kökenleri hakkında bilgi verilmiştir. Millet ve milliyetçilik kavramlarının birlikte incelenmesinin nedeni ise hala tam olarak millet kavramının mı milliyetçiliği oluşturduğu yoksa milliyetçilik sonunda mı milletlerin oluştuğu sorunsalı hakkında bilgi vermektir. Alanla ilgili literatür taraması yapıldığında genellikle yakın dönem milliyetçilik türlerinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda alan çalışmaları Osmanlı İmparatorluğu döneminde milliyetçilik türleri, Meşrutiyet dönemi milliyetçilik türleri ve Türkiye’nin oluşumunda kabul gören milliyetçilik türlerini içermektedir. Bu araştırma milliyetçiliğin kökenine ulaşmayı ve Avrupa’daki olayların milliyetçiliğe etkilerini gözlemlemeyi amaçlamaktadır.


Keywords


Sosyal bilimler, Millet, Milliyetçilik, Modern Milliyetçilik, Fransız İhtilali

Author: Bekir ÇELİK
Number of pages: 101-116
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.42901
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.