ISSN:2146-4219

İNTERDİSİPLİNER BİR OKUMA DENEMESİ: CERVANTES’İN PENCERESİNDEN “DOĞU” VE “TÜRK” İMAJI


Bireylerin, toplumların ve milletlerin bugüne dair düşüncelerini etkileyen tarihsel hafızaları vardır. Bu hafıza, aktörlerin “öteki” imajını belirleyen yol göstericilerden birisidir. “Öteki”nin zihin dünyasındaki inşasında; tarihi, toplumsal ve politik faktörler söz konusu olduğu gibi, “öteki”ne dair kaleme alınan çeşitli eserler de önemli bir diğer faktördür. Tarihsel derinlikten bugüne –oryantalizmin de göz ardı edilemez etkisi ile– Batı karşısında Doğu, bu perspektifte bir “öteki” olarak değerlendirilmiştir. Özellikle oryantalist seyyahların Doğu’ya dair yazdıkları eserler, içerdikleri olumsuz tespitler ve yaklaşımlar sebebiyle birçok alanda bu değerlendirmeye dair örnekler ortaya koymuşlardır. Şüphesiz “Doğu” kavramı ile birlikte “Türk” imajına dair de benzer bir durumun olduğunu söylemek mümkündür. İşte bu çalışma, gerek “Doğu” gerekse de “Türk” imajını, bu kez bir oryantalist seyyahın gözünden değil, mecburi nedenlerden dolayı Doğu ile tanışan bir yazarın, Cervantes’in penceresinden değerlendirmek amacındadır. Cervantes’in hayatı da bir bakıma, bir başka serüven olarak anlatılabilecek kadar maceralarla doludur. Bu maceralar içerisinde şüphesiz, yazarın Doğu ve Türkler ile olan ilişkisi de farklı bir bağlam teşkil etmektedir. Bu ilişki, Cervantes’in eserlerinde de çeşitli yansımalara sahiptir. Çalışma kapsamında, bu yansımaların ne şekilde ifade edildiği yazarın belirlenen eserleri üzerinden analiz edilmiştir. Bu analiz ve değerlendirmeler ışığında, Batı karşısındaki Doğu ve Türk algısına dair çalışmalara bir katkı yapılması da hedeflenmiştir.


Keywords


Doğu, Batı, Oryantalizm, Cervantes

Author: Samet ZENGİNOĞLU
Number of pages: 77-86
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.42157
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.