ISSN:2146-4219

ÇAĞDAŞ KAZAN TATAR DİL BİLİMİNDE ÜSLUPLARIN TARİHİ SEYRİ


Tarihsel süreçte ayrı çalışma alanları olarak değerlendirilen dil ve üslup arasında her ne kadar kesinleştirilmemiş bir ilişki söz konusu olsa da son zamanlarda bu alanda yapılan akademik çalışmalarla konuya netlik kazandırma çabaları devam etmektedir. Konunun güncelliği de göz önünde bulundurularak bu yöndeki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla edebi dil-üslup bağlamında kültür açısından oldukça zengin olan Kazan-Tatar Türklerindeki üslubun tarihi gelişimine değinilerek, üslup ve üslup türleri hakkında bilgi vermek çalışmamızın ana düşüncesini oluşturmaktadır. Çalışma esnasında Tatar dil bilimcilerin üslup hakkındaki görüşlerine ilişkin bilgiler çeşitli kaynaklardan araştırılarak karşılaştırma yöntemiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Keywords


Kazan Tatar Türkçesi, üslup, üslupbilim, üslup türleri

Author: Fatma CANPOLAT CANAL
Number of pages: 63-69
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.41879
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.