ISSN:2146-4219

TÜRKİYE VE DANİMARKA’DA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN HAYAT BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI


Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Danimarka’da hayat boyu öğrenme politikaları, bu politikalar içerisinde görsel sanatlar eğitiminin yeri ve uygulama biçimleri karşılaştırılmıştır. Araştırmada, yöntem olarak karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından “yatay yaklaşım” ve “tanımlayıcı yaklaşım” kullanılmıştır. Bu doğrultuda birincil ve ikincil kaynaklar incelenmiştir. Birincil kaynaklar Danimarka Eğitim Bakanlığından ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığından ve iki ülkenin istatistik kurumlarından elde edilen dokümanlar, programlar ve araştırmacı gözlemlerinden, ikincil kaynaklar ise karşılaştırmalı eğitim literatüründen oluşmaktadır. Verilerin analizi sonucunda Danimarka’nın hayat boyu öğrenme kapsamında hali hazırda düzgün ilerleyen bir sisteminin olduğunu düşündükleri ve öncelikli ihtiyaçlara yönelik eylem planları yaparak sürecin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştıkları, Türkiye’nin ise işleyen sisteminde yaygın etkiyi artırmak ve acil ihtiyaçlara Türkiye’den daha fazla olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Görsel sanatlar ile ilgili kurumları da nüfusa yönelik eylem planlarının hazırlanarak hayata geçirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Görsel sanatlar eğitimi açısından Danimarka’da gerçekleştirilen kursların ve bu kurslara katılımın nüfusa oranla oranla Türkiye’den daha fazladır. Sonuç olarak Danimarka’nın görsel sanatlar eğitimi açısından Hayat boyu öğrenme kurumlarının ve bu kurumlara katılım oranlarının Türkiye’ye göre daha yüksek olduğu, Türkiye’nin bu tip kurslara yönelik tanıtım çalışmalarını artırması gerektiği söylenebilir.


Keywords


Hayat boyu öğrenme, karşılaştırmalı eğitim, görsel sanatlar eğitimi

Author: Ceren TEKİN KARAGÖZ -Şeniz AKSOY
Number of pages: 31-43
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.41756
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.