ISSN:2146-4219

TÜRKÇEDE KÜÇÜK TÜMCE YÜKLEMİ OLARAK YER GÖSTERİCİLER


Yer göstericilerin eylemin gösterdiği olayın geçtiği yeri gösterdiği kabul edilir. Ancak yakın zamanda yapılan çalışmalar yer göstericilerin başka özellikleri de olduğunu ortaya koymaktadır. Maienborn'un (2001, 2003) üçlü yer gösterici sınıflaması buna bir örnek olarak gösterilebilir. Maienborn her biri farklı yapısal konumlarda bulunan ve cümlenin farklı öğeleriyle ilişki kuran üç farklı yer gösterici olduğunu söylemektedir. Bu farklı göstericiler farklı doğruluk değerleri doğurmaktadır. Ancak Maienborn'un analizinde gözden kaçan bir nokta bulunmaktadır. Hoekstra & Mulder (1990) ve Muromatsu (1997) yer göstericilerin yüklemcil kullanımları olduğunu söyleyen geniş bir alanyazın bulunmaktadır. Bu çalışma yer göstericilerin ana tümce yüklemi olarak kullanılabildiği gözlemini Maienborn'un üçlü sınıflamasıyla birleştirip sınıflamanın aslında ikili olduğunu iddia etmektedir. Bu iddianın sebebi söz konusu yer göstericilerden birinin (içsel tümleçler) aslında ana tümcenin içine yerleştirilmiş olan bir küçük tümcenin ilgeçten oluşan yüklemcil öğesi olmasıdır. Yazı başkaca ilgeç öbeklerinin de aynı analize konu edilebileceği şeklinde mantıksal bir önermeyi de beraberinde getirmektedir.


Keywords


İçsel tümleçler, yüklemleme, bileşen analizi, açı, birleşme, Türkçe

Author: Kadri KURAM
Number of pages: 117-136
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.41470
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.