ISSN:2146-4219

YENİ İLETİŞİM ORTAMINDA MEDYA-ÇOCUK İLİŞKİSİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Teknolojik gelişmeler neticesinde yeni medya araçları, hemen her yaşam kesimi tarafından sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Günlük yaşam pratiklerinde büyük yer tutan bu araçların sık kullanımı, yeni medyanın bilinçli ve doğru kullanımı konusunda bir takım endişeleri beraberinde getirmekte, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda durumun ciddiyeti daha da artmaktadır. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde, dünyayı anlamlandırmalarında yeni medya araçlarının önemli rolü bulunmaktadır. Medya iletileri karşısında savunmasız durumda bulunan çocukları korumak, medyanın olumsuz etkilerini azaltmak noktasında gündeme gelen medya okuryazarlığı, önemli bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araçların kontrollü ve sağlıklı kullanımı konusunda küçük yaşlardan itibaren verilen medya okuryazarlığı eğitimi büyük önem taşımaktadır. Çocukların ve gençlerin yeni medyayı etkin ve verimli kullanmaları noktasında farkındalıklarının arttırılması büyük önem taşımaktadır. İnternet kullanımında yasaklamaların tek başına bir çözüm olmadığı bilinerek, içselleştirilmiş bir takım davranışlar kazandırılarak internetin sağlıklı kullanımı konusunda çocuklara rehberlik yapılmalıdır. Çalışmada yeni medya kavramı üzerinde durularak, yeni medya ortamında çocukların bu araçlarla ilişkisi, medya okuryazarlığı çerçevesinde kuramsal olarak incelenmiştir.


Keywords


Çocuk, medya, yeni medya ve medya okuryazarlığı

Author: Seçil UTMA
Number of pages: 137-148
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.39642
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Arastirmalar Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.