ISSN :2146-4219

2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DİKAB DERS KİTAPLARINDA YER ALAN HADİSLERİN ANALİZİ

Author:

Number of pages:
328-344
Language:
Year-Number:
2018-19

Günümüze kadar çok sayıda müfredât değişikliğine uğramış olan Din Dersleri, 1982’den itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ismi ile zorunlu biçimde ilkokul dördüncü sınftan lise on ikinci sınıfa kadar okutulmaya başlanmıştır. Derslerde takip edilen kitaplar ise (MEB/Talim Terbiye Kurulu) tarafından incelenerek uygun görülmektedir. Bakanlığın kitaplarda yer alan hadisleri incelemek üzere, uzman kişileri kadrosunda bulundurup/bulundurmadığı, bunlardan ne derece faydalandığı önemlidir. Aksi takdirde, sahih referanslardan yoksun/yanlış bilgiler ile bezenmiş konular, öğrencilerin zihinlerde yanlış dinî kanaâtler oluşturacak, hatta din aleyhinde tamir edilemez vahim neticeleri doğurabilecektir. Bakanlık 2018-2019’da DİKAB müfredâtı ve ders kitaplarında değişikliğe gitmiştir. Makalemiz ise değişiklik öncesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında (IV-XII. Sınıflarda) okutulan DİKAB ders kitaplarındaki hadisleri kapsamaktadır. Çalışmada; rivayetlerin (sahih-zayıf-mevzu oluşları) sıhhat durumları, aktarıldığı eserlerin Hadis İlmi açısından kaynaklık değeri ile rivayetlerin sayılarına dâir bilgilerden bahsedilecektir. Konu “Ders Kitaplarda Yer Verilen Hadisler” temelinde ele alınacak gerekli alt başlıklar ile mevzu derinleştirilerek değerlendirmeler/analizler yapılmıştır. Netice olarak, gerekli hassasiyetin gösterilmediği, sahih rivayetler bulunmasına rağmen sahih olmayan pek çok rivayetin kitaplara eklendiği, temel Hadis kaynakları yerine zayıf/mevzu rivayetleri içeren tâli çalışmalardan da aktarımların yapıldığı tespit edilmiştir.

Keywords


TThe religious lessons that have under göne many curriculum changes until today tradition, beganto be taught by the name of culture and morality in 1982 and then necessarily until the twelfth grade of elementary school. The books that are followed in the lessons are determined as appropriate on basis of the examination made by the training institution. It’s very important that the Ministry makes use of these persons whether or not they keep it in the staff of experts to examine the hadiths in the books. Which are devoid of real references and embodied with misinformation will create misconceptions in the minds of the students and will even lead to bad consequences that are irrevocable in religion. In 2018-2019 the Ministry change curriculum and textbooks. Our article covers the hadiths in the textbook o the DİKAB in 2017-2018 education year before the change. We will talk about the facts of the narratives (soond-weakmatter) the state of robustness, the valve of the source in terms of hadiths and the statistical information about the narrations. The subject will be handled on the basis of the hadith material included in the text books and the necessary subtopics will be deepened and evaluated/analyzed. We have reached the conclusion that many of the unsound narrations have been consciously processed despite the fact that there is no accurate sensitivity in the hadith elections and that there are authentic narratives in the context of the subject matter, while literature are maintained while the tales are filled with weak/relevant narratives

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,144
Number of downloads 3,356

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.