ISSN :2146-4219

TARİH-STRATEJİ BİLİMİNİN GELİŞİMİ VE TÜRKLERDEKİ YANSIMALARI

Author:

Number of pages:
281-294
Language:
Year-Number:
2018-19

Tarihin alt disiplinlerinden biri olan “Tarih ve Strateji”ye duyulan bilimsel ilgi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün artmaktadır. Bilhassa Dünya çapında cereyan eden savaşların tarihleri, stratejileri ve teorileri, bilim insanlarının merakını bu yöne sevk etmektedir. Modern çağın tam olarak anlaşılabilmesi, tarih adı verilen engin laboratuvar çalışmalarına eğilerek olayların seyrine etki eden stratejik faktörlerin tespitiyle mümkündür. Geçmişin ışığında bugünü görerek yarını planlayabilmek adına insanlık tarihine yön veren hadiselerin ele alınması önemlidir. Bu bağlamda, tarih ve strateji biliminin dünyadaki gelişim aşamalarının bilinmesi ve projeksiyonel bir bakışla Türklerdeki karşılığının ortaya konması bu çalışmanın ana hedeflerindendir. Bu çalışmada; tarihi olayların önde gelen konularından olan savaşların taktik ve strateji açısından irdelenmesine yer verilmiştir. Konunun anlaşılabilmesi için de “strateji kuramları”, “tarih ve strateji”, “savaş ve taktik”, “çağlara göre Türk stratejileri” gibi alt başlıklara yer verilmiştir.

Keywords


The scientific interest in “History and Strategy” which is a sub-discipline of history is constantly increasing in Turkey as in the case of the whole world. Particularly the histories, strategies and theories of wars that take place in the world direct the curiosity of scientists towards this issue. Complete understanding of the modern age is possible by determination of the strategic factors that affect the course of events by focusing on the vast laboratory studies that are called history. In order to be able to plan the future by seeing the present in the light of the past, it is important to discuss the events that have shaped the history of humanity. In this context, the main purposes of this study include determination of the developmental stages of the science of history and strategy and presentation of the reflections of these in Turks with a projection approach. This study includes an investigation of wars, which are prominent historical events, in terms of tactics and strategy. In order to clarify the topic, the study includes sub-topics such as “strategy institutions”, “history and strategy”, “war and tactics” and “Turkish strategies based on periods”.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,430
Number of downloads 3,321

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.