ISSN :2146-4219

TEKİRDAĞ MERKEZ İLÇE AĞZINDA ALINTI KELİMELER

Author:

Number of pages:
77-103
Language:
Year-Number:
2018-19

Doğu Trakya, Türkiye’nin kuzeybatısında bulunmaktadır. Bu bölgede beş şehir yer alır: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa yakası), Çanakkale (Gelibolu ilçesi). Doğu Trakya’da Rumeli ağızlarının doğu kolu konuşulmaktadır. Genellikle, Doğu Trakya’da Gacallar; Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya (Eski) göçmenleri; Tatarlar, Pomaklar, Dağlılar, Yörükler ve Romanlar (Çingeneler) yaşamakta ve Türkiye Türkçesi ağızlarından birisini konuşmaktadırlar. Tekirdağ, Doğu Trakya bölgesinin güneydoğu bölümündedir ve (İstanbul hariç tutulursa) bölgenin nüfus bakımından en kalabalık şehridir. Tekirdağ merkez ilçe ağzında çok sayıda Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Rumca, İtalyanca ve Bulgarca vb. alıntı sözcük mevcuttur. Bu alıntı sözcüklerde birtakım fonetik farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışma bu fonetik farklılıkları araştırmayı ve bu sözcüklerin alıntılandığı dilleri göstermeyi amaçlamaktadır.

Keywords


The region called East Thrace is in the northwest of Turkey. There are five cities in this region: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Istanbul (European side) and Çanakkale (Only Gelibolu region). The east branch of Rumelia dialect is spoken in the cities, which are in this region. Generally, in East Trace, “Gacals”, “immigrants from Bulgaria, Greece, Romania, Yugoslavia (former)”, “Tatars”, “Pomaks”, “Dağlılar” (Mountaineers), “Yörüks”, “Gypsies” live and speak a kind of Turkish dialect. Tekirdağ is in the southeast part of East Thrace and it is most populous city (except Istanbul) in this region. In Tekirdağ dialect, there are several loan words from Arabian, Persian, English, French, German, Latin, Romaic, Italian, Bulgarian etc. These loan words have some phonetic differences in Tekirdağ dialect. This paper aims to search these phonetic differences and etymology of these loan words.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,937
Number of downloads 3,330

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.