ISSN :2146-4219

HAL KOMİSYONCULUĞUNDA BELGE DÜZENİ AÇISINDAN VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARIN ARAŞTIRILMASI: ANTALYA TOPTANCI HALİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
467-478
Language:
Year-Number:
2018-19

Araştırma ile belge düzeni uygulamasının mevzuatta belirtilen halinden farklılığının tespit edilmesi, tespit edilen farklılığın muhasebenin temel kavramları üzerinde ve vergi kanunları üzerinde oluşturacağı etkinin incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda Antalya merkez halinde faaliyet gösteren komisyoncuların satışa aracılık faaliyetleri sırasında düzenledikleri belgelerin Vergi Usul Kanununda düzenlenmemiş bir belge konumunda olan “Fatura 2” belgesi olduğu, Müstahsil Makbuzu yerine bu belgenin kullanıldığı anlaşılmış olup, ortaya çıkan bu farklılığın muhasebe belge düzenini etkilediği kadar muhasebe kayıtlarını da etkilediği ortadadır. Her şeyden önemli olarak, Vergi Usul Kanununda tanımlanmamış bir belge olan Fatura-2 nin kullanılması nedeniyle ortaya çıkması muhtemel vergi cezalarının oluşabileceği gerçeğinden hareket ederek sektörün bundan etkilenmemesi için gerekli farkındalığın ortaya çıkartılması gerektiği ve ayrıca ortaya çıkan bu farklılığın Muhasebenin temel kavramlarından olan Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı ile Tam Açıklama Kavramlarına da uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


The aim of this study is to determine the difference between the actual bookkeeping method and the bookkeeping method in the law, to investigate the effect of this difference on the basic concepts of accounting and tax laws. Based on the findings of the study, it is understood that the document issued by middlemen working in the central wholesale market of Antalya are "invoice 2" document which is not regulated in the Tax Procedure Law and that this document is used in place of producer receipt and the resulting difference affects accounting records as well as bookkeeping. It is concluded that since there may be potential tax penalties due to the use of Invoice 2 which is not regulated and covered by the Tax Procedure Law, and awareness should be raised in order to avoid any negative consequences on the industry and that this practice does not also comply with the basic principles of accounting including objectivity principle and full disclosure principle.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,874
Number of downloads 1,093

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.