ISSN :2146-4219

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI (EYLEM ARAŞTIRMASI)

Author:

Number of pages:
345-377
Language:
Year-Number:
2018-19

Bu çalışma, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Ülkemizin Kaynakları” ünitesinin öğrenilmesinde araştırmacı-uygulayıcının yaşadığı problemlerim giderilmesi ve bu bağlamda karikatür kullanımının öğrenme ve öğretme sürecine etkilerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Çalışmanın, sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerinde karikatür kullanmanın önemini anlamaları hususunda fikir vereceği düşünülmektedir. Araştırmacı uygulayıcı olarak bizzat süreçte yer almıştır. Araştırma sürecinde ders planlarının hazırlanmasında uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca ders planları öğrencilere süreçte bilgi, beceri ve değerler kazandıracak şekilde hazırlanmıştır. Veri öğretmen, öğrenci günlükleri ile yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler, nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımın öğrencilerin genel olarak ilgisini çektiği, dersi eğlenceli hale getirdiği, sınıf içi iletişim ve işbirliğe dayalı bir sınıf atmosferinin oluşmasına katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanılması soyut konuların anlaşılmasını kolaylaştırdığı ve öğrencilerin başarısına olumlu yönde katkı sağladığı gözlemlenmiştir.

Keywords


This study is conducted to reveal the effects of using caricatures when teaching a 6th grade social studies unit, “Our Country’s Resources” It is assumed that this study will give an idea to social studies teachers in terms of the importance of using cartoons their lessons. This is a practitioner-researcher action research that the researcher took place in study as practitioner. During the research period, expert opinions are taken into consideration while preparing the lesson plans. Meanwhile, lesson plans are developed to improve not only knowledge-base of students but also skills and values. Data was collected using student journals, semi-structured interviews with students, and the teacher’s journal. Analysis was carried out by content analysis method. According to the findings, using cartoons in social studies teaching are helpful to increase students’ attentions and motivations. Students are actively participated and was able to have fun in lessons. Besides, using cartoons in teaching and learning process helped students to comprehend abstract topics easier and to have positive learning outcomes.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 3,923
Number of downloads 1,392

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.