ISSN :2146-4219

TAHAYYÜL EDİLEN SİYASAL BİR ÜST KİMLİK: OSMANLICILIK

Author:

Number of pages:
267-281
Language:
Year-Number:
2018-19

18.yy’dan itibaren Batı’ya karşı güç kaybeden Osmanlı Devleti, gücünü yeniden tesis etmek ve Batı’da meydana gelen milliyetçilik hareketlerinden etkilenmemek için Osmanlıcılık kimliğini bir zorunluluk olarak inşa etmeye çalışmıştır. Tamda bu noktada Osmanlı, Batı’ya karşı gerçekleştirdiği refleks ile nasıl bir Osmanlıcılık kimliği tahayyülünde bulunduğu, tahayyülde bulunduğu bu kimliğin ne tür kimlikleri beraberinde getirdiği ve tahayyül edilen bu kimlik çerçevesinde nasıl bir kuramsal tartışmanın yapılacağı önem arz etmektedir. Bu öneme binaen çalışmada Osmanlıcılık kimliğinin nasıl inşa edilmeye çalışıldığı, inşa edilmeye çalışılan kimliğin mahalli ve dini kimliklerin tahayyülüne nasıl neden olduğu ve bu kimliğin milli kimlik teorilerinden modernist ile etno-sembolcü yaklaşımları açısından nasıl okunabileceği inceleyecektir.

Keywords


Since the 18th century, the Ottoman Empire, which lost power against the West, tried to build Ottoman is midentity as a necessity in order to reestablish its power and not be influence by the nationalist movements that occurred in the West. At this point, it is important that Ottoman how an Ottoman is midentity imagined with reflex realized against the west, what kind identties bring about of these imagined identity and what kind can be make a theoretical debate in the frame of this imagined identity. Therefore, This will be examined in the study that how was tried to be built of Ottoman is midentity, how it is caused to imagining of local and religious identities of identity being built and how to read this identity in terms of modernist and ethno-symbolism approaches from national identity theories.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 3,503
Number of downloads 3,324

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.