ISSN :2146-4219

TÜRK VE AMERİKAN ATASÖZLERİNDEKİ HALK TAKVİMİ UNSURLARI VE COĞRAFİ GERÇEKLİĞİ

Author:

Number of pages:
137-148
Language:
Year-Number:
2018-19

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlar doğa hakkındaki uzun yıllara dayanan tecrübe ve gözlemlerine dayalı olarak günlük hayatlarını düzenledikleri, yazılı olmayan ancak herkes tarafından sıkıca takip edilen bir iş ve yaşam takvimi oluşturmuşlardır. Bu takvim genelde ‘’Halk Takvimi’’ Bu takvimi biz atasözlerinde ve deyimlerde buluruz. Bu çalışmada, birbirinden çok uzakta iki ayrı kıtada yaşayan Türk ve Amerikan toplumlarının doğa üzerine söyledikleri atasözleri incelenerek bunların halk takvimi oluşturan unsurları ile birlikte coğrafi faktörlerde incelenmiştir. Çalışmanın deseni literatür taraması ve yüz yüze görüşmeler sonucu elde edilen verilerin betimsel içerik analizine dayanmaktadır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, Amerikan yerlilerine ait atasözlerinde kendilerini doğanın ayrılmaz bir parçası kabul ettikleri, yeryüzündeki tüm canlıların tek bir yüce ruhtan meydana geldiklerine inandıkları anlaşılmıştır. Bu nedenle atasözleri, doğayı koruma, doğanın ruhunu anlama üzerine yoğunlaşırken, yine de bazı yaşamsal döngüleri takip ettikleri görülmüştür. Diğer milletlere ait atasözlerinde halk takvimi unsurlarının daha belirgin olduğu, bunların Türk atasözleri ile karşılaştırıldığında büyük oranda birbirlerine benzediği, hatta bazılarının bire bir aynı olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords


Societies who are be engaged in agriculture is formed a folk calendar, which is shaped for long time, after the nature of observations and experiments. They are not written but people always arrange their life according to this calendar and the people firmly comply with it. This calendar is generally known ’’Folk Calendar’’. We can find this calendar in idioms or proverbs. In this study, it is researched events of folk calendar in Turkish and American proverbs which is said on nature that these two countries are far away from each other and they are in two different continental. In this research is continued by the content of descriptive analyze. Data was obtained by literature search and face to face meeting. When the reviewed of data, it is seen that is not exactly folk calendar events in the proverbs of the Native American people but they are accepted the part of the nature by their selves and they believe all living or listless things are created the same grand spirit. So it is understood their proverbs are intensified on protected and understood of the nature. However, they have followed some vital cycles. But it is significant folk calendar events in proverbs belongs to other society who are lived in America. When they are compared Turkish proverbs they are resembled each other and sometimes, it is seen, they are exactly cookie-cutter.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,207
Number of downloads 3,055

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.