ISSN :2146-4219

MODERNİZMİN BENZER AKIMLARI İÇİNDE KENDİNE YER BULMAYA ÇALIŞAN BİR SANAT ÜSLUBU: ARTE POVERA

Author:

Number of pages:
217-233
Language:
Year-Number:
2018-19

Sanatçıların geçmişten günümüze kadar ürettiği sanat eserleri, biçimsel olarak birçok sanatsal üslubunu içinde barındırmış ve getirmiş olduğu yeni fikirlerle de çeşitli sanatsal üslupların oluşmasına katkı sağlamıştır. Dönemsel olarak ele alındıklarında sanat eserlerinin, ait oldukları dönemin sanatçılarının ve döneminin yaşamsal ve sanatsal konumuna uyum sağladıkları gözlemlenir.Daha yakın dönemlere gelindiğinde ise, günümüzdeki teknoloji çılgınlığının özellikle sanatı, sanatçıyı, sanatsal algı ve sanatsal üslupları da derinden etkilediği net bir biçimde izlenmektedir. Dada akımından Pop Art ve diğer bazı akımlara kadar kullanılan hazır nesneler, galeri ya da farklı yerlerde sergilenerek birer sanat eseri olarak sunulmaya başlanmıştır. Buna ilaveten, Minimalizm, Kavramsal Sanat, Çevre Sanatı, Yeryüzü veya Arazi Sanatı ile Yoksul Sanat yani Arte Povera gibi bir çok benzer sanat üsluplarına tanıklık edilmektedir. Bu çağda, sanat eserlerinin sunumları özellikle Enstalasyon ve Ready Made kullanımları olarak gerçekleştirilmiştir. İşte bu sanat akımlarından biri olan Arte Povera yani Yoksul Sanat, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Akım, Enstalasyon ya da Ready Made gibi sanat formları ile karşımıza çıksa da, detaya inildiğinde akımın farklı özellikleri olduğu anlaşılacaktır.

Keywords


The works of art produced by mankind have contained many artistic styles and have created various artistic styles from the past to the present day. These artistic styles have gradually emerged by completing their own kinetic processes and by acquiring various names and stylistic features. When they are handled periodically, it can be observed that, artworks of period adapted to the vital and artistic position of the period they belong to. When it comes to more recent periods, it can be monitored that of technology has deeply affected the art, the artists, the artistic perception, and artistic styles. Ready made objects that have been used since the movement of Pop Art an deven Cubism have started to be used as artworks that are exhibited in the galleries or different places. In addition, many similar art styles such as Minimalism, Conceptual Art, Art of Earth or Art of Land and Poor Art namely “Arte Povera” are witnessed.In these times, the presentations of works of art especially took place as installations and ready made use. Arte Povera namely poor art that is one of these movements of art is the subject of this study. Although the movement gave examples of works with the elements such as installation or ready made, when detailed, it will be understood that the movement has different characteristics.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,961
Number of downloads 3,331

Share

Diyalektolog - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.