ISSN :2146-4219

FAKİR BAYKURT’UN YILANLARIN ÖCÜ VE TIRPAN ROMANLARINDA FEODALİZMDEN KAPİTALİZME EVRİLME SÜRECİ

Author:

Number of pages:
01-24
Year-Number:
2021-27

Toplumların iktisadi evrimini inceleme sürecinde edebiyatın da önemli bir yeri olduğu fikri, bu çalışmanın temel argümanlarından birini oluşturmaktadır. Disiplinler arası çalışmaların önem kazandığı göz önünde bulundurulduğunda bu makalenin literatüre katkı sağlaması düşünülmektedir. İktisadi zihniyetlerdeki değişimin edebî eserlerdeki karşılıklarını gözlemleme imkânı bulduğumuz bu çalışmada, sınıflı bir toplum olan feodalizmden daha yeni bir sınıflı toplum olan kapitalizme geçiş süreci ve bu sürecin etkileri incelenmektedir. Anadolu köylüsünün kapitalistleşen iktisadi zihinlerindeki değişim süreci, Fakir Baykurt’un Tırpan ve Yılanların Öcü romanları üzerinden incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle feodalizm ve kapitalizm üretim tarzlarından kısaca bahsedilmiştir. Daha sonra Tırpan ve Yılanların Öcü romanlarındaki bulgular tespit edilerek değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords


The idea that literature also has an important place in the process of studying the economic evolution of societies is one of the main arguments of this study. Given the importance of interdisciplinary studies, this paper is considered to have contributed to the literature. In this study, where we have the opportunity to observe analogues of the change in economic mentality in literary works, the process of transition from feudalism, from a class society to capitalism, to a newer class society and the effects of this process were examined. The process of change in the capitalized economic mind of the Anatolian peasant was examined by Fakir Baykurt's novels Tırpan and “Yılanların Öcü”. In this context, feudalism and capitalism are briefly mentioned in their style of production. Later, the findings in the novels Tırpan and Yılanların Öcü were identified and evaluated.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 518
Number of downloads 631

Share

Diyalektolog - Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.