ISSN :2146-4219

NECİP CELÂL ANDEL VE TANGOLARI ÜZERİNE MÜZİKSEL BİR İNCELEME

Author:

Number of pages:
143-155
Year-Number:
2021-27

Tango terimi, bir dansı ve aynı zamanda bir müzik türünü ifade eder. Dansla birlikte ortaya çıkan bu müzik türü, 1900’lü yılların başında tüm Dünya’yı etkilemiştir. Ülkemizde de o yıllardan günümüze, toplumun her katmanından geniş kitlelere hitap etmiş ve batı kökenli müzik türleri arasında en fazla benimsenen müzik türlerinden biri olmuştur. Ülkemizde ilk sözlü Türk tangosu Necip Celâl Andel tarafından bestelenmiştir. Bestecinin eserleri, günümüzde dahi genç yaşlı birçok insanın zihnindeki yerini korumaktadır. Buna karşı, hem kendisi hem de eserleri ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türk tango müziğinin oluşumu ve gelişimi ele alınarak, Necip Celâl Andel’in Türk tango müziği içerisindeki yeri, önemi, ayrıca tangolarının teknik ve biçimsel özellikleri ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılmıştır.

Keywords


The term tango refers to a kind of dance as well as a genre of music. Emerging together with dance, this music genre influenced the whole world in the early 1900s. In our country, since those years, it has appealed to a wide audience from all segments of the society, becoming one of the most appreciated music genres among western music genres. The first oral Turkish tango in our country was composed by Necip Celâl Andel. Even today, the composer's works preserve their place in the minds of many young and old people. On the other hand, there are few studies on both the composer himself and his works. In this study, by addressing the formation and development of Turkish tango music, detailed information about the place and importance of Necip Celâl Andel in Turkish tango music, as well as the technical and formal features of tango have been evaluated.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 466
Number of downloads 493

Share

Diyalektolog - Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.